Domů Dění v regionech Díky grantu b...

Díky grantu budou lépe hospodařit s vodou

0

Šestnáct projektů po celé republice by mělo přispět k šetrnějšímu zacházení s vodou. Nadace Partnerství je podpořila granty Nestlé pro vodu v krajině. Celkem na ně přispěje přes osm set tisíc korun. Přes polovinu podpořených projektů pochází z Moravy.

Do krajiny se například vrátí tůně, ve školách a školkách zase vybudují úsporné systémy využívající dešťovou vodu k zalévání zahrad. Měly by sloužit jako inspirace a veřejnosti ukáží, jak odpovědněji zacházet s vodou a jak jsou prvky zadržující vodu v krajině důležité.

„Kromě konkrétních hmatatelných výstupů nám jde také o vzdělávání veřejnosti. Podpořili jsme proto projekt Veřejné přírodní zahrady v Suchdole, kde bude možné sledovat na pěti různých plochách – například trávě, štěrku a dlažbě – rozdíly v zasakování vody. Ekoinfocentrum v Jihlavě zase bude zemědělce a malé farmáře učit, jak šetrněji obdělávat půdu, aby se v ní zvýšilo množství vláhy,“ uvedla koordinátorka grantů Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

O grant soupeřilo osmašedesát žadatelů

O grant v maximální výši sto tisíc korun se ucházelo celkem osmašedesát žadatelů z řad obcí, škol příspěvkových a neziskových organizací. Mezi šestnácti podpořenými projekty je šest zaměřených na obnovu tůní a péči o mokřady. Tyto prvky zadržující vodu v krajině jsou nepostradatelné, ať už z hlediska prevence poklesu hladiny spodních vod, možnosti neškodného rozlití povodně nebo podpory rozmnožování obojživelníků.

Prostřednictvím soustav na sběr dešťové vody zase na dalších šesti místech, zejména v základních a mateřských školách, ušetří pitnou vodu, kterou by jinak použili k závlaze přilehlých pozemků. Ve školce v Bohumilicích nebo ve škole v Jílovém u Prahy pak například plánují k záchytnému systému přidat i přírodní jezírko a nově vzniklé vodní prostředí využijí při výuce. Dva projekty – ve Starojické Lhotě a obci Křtomil – se zabývají obnovou zanesených studánek. Společně s místními obyvateli a dětmi chtějí obce prameny vyčistit, zastřešit a upravit jejich okolí doplněním laviček k posezení.

Výše uvedené granty jsou součástí celostátní kampaně. „Nestlé si uvědomuje, že odpovědné hospodaření s vodními zdroji je bezpodmínečnou nutností. Z tohoto důvodu podporujeme aktivní organizace, odborníky i studenty, kteří usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“ řekla v závěru Jana Blecherová z Nestlé.

Podpořené projekty na Moravě:

Jihomoravský kraj (Brno) – ZŠ Tuháčkova – projekt zaměřený na využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Jihomoravský kraj (Brno) – MŠ Klášterského – projekt zaměřený na využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Moravskoslezský kraj (Starý Jičín) – obec Starý Jičín – projekt zaměřený na obnovu studánek a jejich okolí

Moravskoslezský kraj (Stará Ves) – obec Stará Ves – projekt zaměřený na tvorbu tůní

Moravskoslezský kraj (Jeseník nad Odrou) – obec Jeseník nad Odrou – projekt zaměřený na tvorbu tůní

Olomoucký kraj (Křtomil) – obec Křtomil – projekt zaměřený na obnovu studánek a jejich okolí

Vysočina (Jihlava) – Mokřady – ochrana a management – projekt zaměřený na tvorbu tůní a údržbu mokřadů

Vysočina (Jihlava) – Ekoinfocentrum – projekt zaměřený na praktické vzdělávání zemědělců v šetrném obdělávání půdy

Vysočina (Nové Město na Moravě) – Sdružení krajina – projekt zaměřený na tvorbu tůní a akce pro veřejnost

Žádné komentáře

Napište komentář