Domů Dění v regionech Domluvte se &...

Domluvte se – Make yourself understood – Verständigen Sie sich!

0

logaINVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9, bude 30. června ukončen projekt s názvem „Domluvte se – Make yourself understood – Verständigen Sie sich!“ (reg. číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0063). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu se na Jazykové škole Kotlářská od září 2014 do května 2015 konalo celkem 8 kurzů (4 kurzy angličtiny a 4 kurzy němčiny dvou úrovní pokročilosti) pro dvě profesní skupiny:

  • sekretářky a asistent(k)y
  • personál hotelů a wellness

Výuka byla zaměřena především na zlepšení komunikačních dovedností (písemných i ústních) v běžných pracovních situacích výše zmíněných oborů a byly při ní pilotně ověřeny učebnice (v rozsahu 90 stran pro každý kurz), které v rámci projektu vytvořili učitelé Jazykové školy Kotlářská. Kurzy téhož zaměření pro stejné profesní skupiny obohatí od října 2015 nabídku Jazykové školy Kotlářská.

Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce? Naše kurzy Vám v tom mohou významně napomoci. Pro více informací nás kontaktujte na adrese sjs-brno@sjs-brno.cz nebo navštivte www.sjs-brno.cz.

loga2

Největší zájem je samozřejmě stále o angličtinu

Brněnská Jazyková škol s právem státní zkoušky ukončila v nedávných dnech zajímavý projekt Evropské unie. Ředitelce této školy s dlouholetou tradicí PhDr. Heleně Ťokové jsme v této souvislosti položili několik aktuálních otázek.

Paní ředitelko, na vaší jazykové škole právě skončil projekt EU. Můžete o něm říci pár slov?

V rámci projektu jsme nabídli osm jazykových kurzů pro dvě profesní skupiny – sekretářky a asistentky a pro zaměstnance hotelů a wellness center. Na výběr byla angličtina nebo němčina a vždy dvě úrovně pokročilosti. Kurzy probíhaly od října do loňského roku do konce května a předcházela jim nejnáročnější část projektu – vytvoření 8 učebnic, každá v rozsahu 90 stran. Na jejich tvorbě se podílelo přibližně 20 našich učitelů a dalo nám to opravdu zabrat. Moc nás těší, že učebnice měly v kurzech velký úspěch a všichni účastníci (bylo jich téměř 140) oceňovali, že to, co se naučili, ve svém zaměstnání mohou denně využívat.

Očekáváte, že materiály, které jste pro tento projekt vytvořili, budou používány i v dalších letech?

Určitě, už jen proto, že musíme dodržet tzv. udržitelnost projektu – tzn., že v novém školním roce budeme nabízet stejné kurzy pro stejné profesní skupiny a učit se v nich samozřejmě bude podle učebnic, které v projektu vznikly.

Kolik škol v ČR má právo udělené ministerstvem školství vykonávat státní zkoušky?

Úplně přesné číslo neznám, ale na seznamu škol, kterým každý rok posíláme zadání písemné části zkoušky, které je jednotné, je asi 35 škol. V posledních letech ale vznikly školy nové, zaměřené třeba jen na češtinu pro cizince a pořádání státní zkoušky z češtiny, takže odhaduji, že škol „s právem státní jazykové zkoušky“ bude v ČR okolo padesáti.

Dostává vaše jazyková škola od státu nějaké dotace na čerstvé maturanty, kteří u vás studují v dopoledních intenzivních kurzech?

Bohužel ne. Podpora tohoto typu studia skončila v roce 1997. Ministerstvo školství tehdy usoudilo, že když vybíráme školné, nemáme na jakékoli dotace nárok. Samozřejmě nedostáváme žádný finanční příspěvek ani na ostatní, tedy večerní a odpolední jazykové kurzy. Je to smutný paradox – na rozdíl od několika desítek soukromých jazykových škol, které působí v Brně, je naše škola školou státní (zřizuje nás Jihomoravský kraj), a tudíž se všichni domnívají, že od státu dostáváme nějaké dotace na provoz či peníze na mzdy. Opak je pravdou – nedostáváme nic, na vše si musíme vydělat vybíráním školného a z poplatků za zkoušky.

Dá se předpokládat, že nejvíce vašich studentů navštěvuje kurzy angličtiny. O které další cizí jazyky je velký zájem?

Na druhém místě je samozřejmě němčina. U dalších jazyků, jako jsou francouzština, španělština, italština, ruština, došlo v uplynulých letech k poklesu zájmu. Mnozí lidé nabyli totiž dojmu, že anglicky se domluví všude, a je tedy zbytečné učit se nějaký další jazyk Doufám ale, že se tento trend otočí. V dnešní době totiž mnozí zaměstnavatelé pokládají znalost angličtiny za naprostou samozřejmost a hledají lidi, kteří kromě ní umí i další jazyk. Na jižní Moravě je díky blízkosti Rakouska nejžádanější němčina, ale je tu i řada firem, v nichž najdou uplatnění právě ti, kdo kromě „samozřejmé“ angličtiny mohou nabídnout i znalost ruštiny či některého románského jazyka.

Vaše škola vytváří testy ke státnicím pro další jazykové školy v ČR. S kým na tvorbě těchto testů spolupracujete?

S Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. V tvorbě písemných částí státnic se v některých jazycích střídáme, v některých tvoříme zkoušku buď jen my, nebo naopak oni.

Jaký je zájem o studium cizích jazyků?

Zájem je, ale počet studentů jazykových škol, včetně soukromých klesá. Na jednu stranu je to pochopitelné – v dnešní době je spousta jiných možností, jak se jazyk naučit – vyjet někam do zahraničí na kurz nebo i dlouhodobý pobyt je tak snadné! Co už je pochopitelné méně – radikálně poklesl počet absolventi středních škol se zájmem o cizí jazyky: skoro všichni maturují z angličtiny či jiného jazyka a nabudou zřejmě dojmu, že když mají maturitu, tak už ten jazyk vlastně umí. Bohužel maturita je úroveň „středně pokročilý“ a to ještě jen v případě, že student maturuje na jedničku! Takže mnozí maturanti mají k cíli „umět dobře cizí jazyk“ ještě hodně daleko. Někteří to brzy zjistí. Při studiu na vysoké škole, a přicházejí k nám doplnit si v kurzu mezery ve vědomostech, připravit se na státní nebo mezinárodní zkoušku nebo prostě si jen znalosti udržet. Protože pokud jazyk nepoužíváte, za nějakou dobu z něho ve vaší hlavě nezůstane skoro nic.