Domů Dění v regionech Dopravní tele...

Dopravní telematika se v Brně dál rozvíjí, chybí však propojení napříč regionem

0
telematika

Jedním z vítězů soutěže Brno Ph.D. talent se v lednu stal Jakub Sochor. Mladý inženýr z VUT vyvinul unikátní systém předvídání dopravní situace v Brně. Dopravní telematika v jihomoravské metropoli již využívá monitoring silnic k nastavení světelné signalizace a určení pokynů pro řidiče. Informace o plynulosti provozu míří k řidičům skrze světelné tabule, mobilní aplikace a dopravní zpravodajství. Inteligentní dopravní systémy (ITS) jsou páteří řízení dopravy v mnoha moravských městech i obcích. Chybí však jejich vzájemné propojení na místní, krajské a národní úrovni.

Kamery a satelity monitorují dopravní situaci ve městě, data se zpracovávají v informačním systému centrálního dispečinku a přenášejí potřebné informace pro řidiče na světelné tabule či mobilní aplikace. To, co by kdysi znělo jako sci-fi, je v současnosti nejen v Brně na denním pořádku.

Složitost dopravy v jihomoravské metropoli však stále inspiruje k novým technickým řešením. Díky systému předvídání dopravní situace zvítězil letos v lednu Jakub Sochor v soutěži Brno Ph.D. talent. „Systém je unikátní v tom, že nepotřebuje žádnou manuální kalibraci ani žádné drahé senzory. Vystačí si s pouhou kamerou, kterou stačí vhodně umístit k vozovce,“ řekl Sochor.

Dokáže přitom počítat automobily, určovat jejich směr a pruh jízdy, odhalit automobily jedoucí v protisměru, a především plně automaticky měřit rychlost projíždějících vozidel.

Co ví Brno o provozu na svém území?

Městská společnost Brněnské komunikace řídí nejrozsáhlejší systém dopravní telematiky v jihomoravském kraji. Pro řízení provozu na křižovatkách a jejich monitorování užívá dopravní technologie od společnosti Eltodo a Patriot. „Velká pozornost je věnována především řešení přednosti jízdy vozidel veřejné dopravy dopravními uzly, koordinačním vazbám a bezpečnosti provozu,“ shrnul Vladimír Bielko, vedoucí odboru dopravy města Brna.

Město disponuje také systémy zaměřenými na sledování plynulosti dopravy, dopravních událostí či sjízdnosti komunikací. „Jedná se v dnešní době o poměrně robustní informační systém, o který se stará stát prostřednictvím Národního dopravního informačního centra se sídlem v Ostravě,“ doplnil Bielko.

Přesto ani moderní nástroje telematiky někdy nedokážou usměrnit provoz na přetížených komunikacích. Brno je také ve zvláštní situaci kvůli tomu, že dálnice D1 tvoří rovněž městský okruh. „Vysoké intenzity provozu předurčují tuto část komunikace jako kandidáta pro implementaci liniového řízení provozu,“ předestřel Roman Srp ze Sdružení pro dopravní telematiku.

Města provozují ITS, chybí však jejich propojení v regionu

Regionu však ještě více než okruhy kolem větších měst schází propojení jednotlivých ITS. „Především krajská města mají lokální telematická řešení dobře plnící potřeby dopravy. Chybí však vzájemné propojení jednotlivých systémů na místní, krajské i národní úrovni,“ řekl Srp. Roli při výběru ITS by neměla hrát pouze komplexnost systémů, ale také jejich vzájemná kompatibilita.

„Rezervy spočívají v neschopnosti spolupráce systémů od jednotlivých výrobců. Investor v současnosti nemůže vybrat právě ten software či dopravní technologii, kterou potřebuje, a zapojit je do stávajících systémů,“ připomněl Jiří Dlabaja, mediální poradce generálního ředitele AŽD Praha. Ačkoliv výběr technologií pro dopravní telematiku leží na jednotlivých městech a obcích, i zhotovitelé volají po koordinaci ze strany státu. „Stát by měl řídit komunikační rozhraní systémů. Vedlo by to k velké úspoře nákladů a ke zvýšení konkurenceschopnosti celé oblasti,“ uvedl obchodní ředitel AŽD Praha Vladimír Ketner.