Domů Dění v regionech Dotační progr...

Dotační program k 750. výročí první písemné zmínky o městě

0

Dne 29. listopadu 2017 uplyne 750 let ode dne, kdy olomoucký biskup Bruno vydal svůj testament, ve kterém se poprvé píše o Ostravě. Toto datum je tak symbolicky pokládáno za den založení města. Město Ostrava spolu s dalšími subjekty připravuje po celý letošní rok bohatý program oslav tohoto významného výročí, publikace, výstavy a četné další akce.

Město Ostrava vyhlašuje v letošním jubilejním roce výzvu v oblasti kultury s názvem „750. výročí první písemné zmínky o městě“. „V návaznosti na dobré zkušenosti z loňského roku při připomenutí 400. letého výročí od úmrtí Williama Shakespeara je i nyní smyslem a snahou vyhlášení této výzvy vtáhnout do dění v rámci oslav co nejvíce subjektů a nabídnout jim prostor, v rámci něhož by mohly svými aktivitami program obohatit. Mám za to, že by se vyhlašování dotačních programů spojených s konkrétními akcemi mohlo stát tradicí. V příštím roce se k podobné úvaze nabízí 90leté výročí od úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka, k němuž má naše město velmi silný vztah,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák.

Jedná se o dotační program na podporu kulturních projektů a akcí, které důstojným a atraktivním způsobem připomenou historii Ostravy. V rámci výzvy budou moci subjekty žádat o účelovou dotaci, příspěvkové organizace města a městských obvodů o příspěvek a městské obvody o transfer, a to na přípravu, realizaci akcí a projektů podle bližšího tematického vymezení.

Související s historií Ostravy

Dotační program je konkrétně určen na přípravu a realizaci představení, dále na tvorbu děl inspirovaných historií Ostravy, výstavy, publikace, přípravu a realizaci přednášek a další aktivity, které souvisejí s historií Ostravy.

Na podporu projektů v rámci výzvy „750. výročí první písemné zmínky o městě“ je vyčleněna částka 850 000 Kč, maximální výše podpory na jeden projekt je 50 000 Kč.

Termín pro podání žádostí je od 27. února 2017 do 10. března 2017 do 13 hodin. O poskytnutí dotací, příspěvků a transferů rozhodnou orgány města nejpozději do konce dubna 2017. Hodnocení žádostí a projektů se řídí „Programem podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2016–2020“.

Program podpory a formuláře mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.ostrava.cz. Začátek akcí je limitován datem 1. ledna 2017, projekty musí být ukončeny nejpozději 31. prosince 2017. V rámci výzvy nemohou být předloženy projekty, které byly přihlášeny do výběrového řízení na poskytnutí dotací pro rok 2017.