Domů Dění v regionech Dvanáct firem...

Dvanáct firem v Moravskoslezsku si úspěšně řeklo o dotaci na inovace

0

O evropský příspěvek na výzkum za účelem vývoje a zlepšení produktů si úspěšně řeklo 12 firem z Moravskoslezska. Rozdělí si téměř 5,8 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Nejčastěji po 400 tisících na projekt.

Firmy se zajímají o inovace v oblasti automobilové a železniční dopravy, hutního průmyslu, elektrotechniky nebo energetiky. Výsledkem má být například lepší materiál železničních kol, nový systém pro značení hutních výrobků nebo aplikace pro tablety. Do projektů se zapojí výzkumná pracoviště Vysoké školy báňské – TU Ostrava a v několika případech také studenti. Financování projektů dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

„Podpořili jsme čtrnáct projektů dvanácti různých firem. I když jsme dali k dispozici 11 milionů korun, rozdělíme přibližně polovinu. O peníze nebyl tak velký zájem, nebo někteří uchazeči nesplnili požadované podmínky. Mezi nimi bylo například také zapojení místních vysokých škol. Vzhledem k charakteru projektů jsme ale velmi zjednodušili proces předkládání a hodnocení projektů,“ popsal David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Hned dvakrát byly úspěšné společnosti KMC Group a KOMA Industry. První jmenovaná získá 465 tisíc korun na inovaci systému detekce značení produktů v hutním průmyslu a stejnou částku na vývoj automatického naváděcího systému, který značí hlavy hutních výrobků. KOMA dostane po 400 tisících korunách na dva projekty vylepšení parkovacích systémů elektromobilů.

Akciová společnost Bonatrans se s přispěním 360 tisíc korun z EU pustí do hledání optimální varianty materiálu železničních kol.

Společnost Innogen chce zase optimalizovat prototyp generátoru pro přeměnu mechanické a kinetické energie na elektrickou, a to s využitím 372 tisíc korun.

Zcela z jiného oboru je vývoj aplikace pro tablety a mobilní telefony společnosti Ave Innovation. Dopomůže k tomu dotace 360 tisíc korun.

Nejvíce, 480 tisíc korun, dostane HMC engineering s.r.o. na výzkum nové technologie hloubkového vrtání otvorů pro potřeby strojírenství.

Výše dotace představuje od 40 do 60 % výdajů na projekt dle velikosti firmy.

„Podpora na projekt byla omezena v maximální výši 400 tisíc korun. Víc dostanou pouze firmy, které do výzkumu a vývoje zapojí přímo vysokoškolské studenty,“ upřesnil Sventek podmínky podpory a připomíná, že účelem akce bylo zlepšit podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost firem, zapojit vysokoškolská pracoviště a samotné studenty.

V případě podpory z ROP Moravskoslezsko se jedná o ojedinělou akci. Drtivá většina z 19 miliard korun jde do výstavby a rekonstrukce infrastruktury nebo modernizace vybavení, a to v oblasti dopravy, veřejných služeb, vybavenosti měst nebo cestovního ruchu. Regionální rada Moravskoslezsko, která peníze z programu spravuje a projekty financuje, již od roku 2007 podpořila přes 700 projektů dotací přibližně 16 miliard korun.

O novém Výboru Regionální rady pro Moravskoslezsko, který dotace rozděluje, se více dočtete zde.