Domů Dění v regionech Fakultní zákl...

Fakultní základní škola Hálkova má novou jídelnu a čtyři učebny

0

Na olomoucké Fakultní základní škole Hálkova skončily stavební práce. Od pondělka začne škola používat novou jídelnu pro šest stovek strávníků s kapacitou 124 míst a od pololetí i čtyři zcela nové odborné učebny pro 92 žáků. Vyučovat se v nich bude přírodověda, informatika, vlastivěda i dílny.

Nový dvoupodlažní objekt je obdélníkového půdorysu s plochou střechou a zastavěnou plochou 391 metrů čtverečních. V přízemí je umístěna jídelna s výdejnou stravy, mytím nádobí, přípravnou a zázemím pro zaměstnance. V druhém patře učebny.

„Tato zbrusu nová přístavba škole přinese skutečně velkou a také dlouhodobě očekávanou změnu. Význam rozsáhlé rekonstrukce spočívá zejména ve vybudování nové výdejny stravy, která nahradí současnou nevyhovující jídelnu,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Nová přístavba doplňuje a uzavírá dvorní trakt školy. Z Fibichovy ulice k ní vede nový sjezd v podobě dlážděné vozovky. „Bezbariérový přístup do nové budovy je zajištěn pomocí nově navržené rampy, do jejího druhého patra pak osazením zdvižné plošiny na schodišťové rameno ve staré školní budově,“ doplnil náměstek primátora Pavel Urbášek.

Stavební práce začaly v lednu loňského roku. Rozsahem se jednalo o největší městskou investici v oblasti školství pro rok 2017. „Celkové náklady na nové křídlo školy a jídelnu přesáhly dvacet jedna milionů korun. Po základní škole v Nemilanech jde o jednu z největších investic města do školství v posledních letech,“ potvrdil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činila 14 milionů korun.

„Tato nová jídelna a učebny jsou jedním z výsledků naší dlouhodobé snahy o zkvalitnění prostředí výuky na základních a mateřských školách. Nasměrování dotačních prostředků tímto směrem považuji za správné a věřím, že to ocení nejen žáci a jejich rodiče,“ komentoval náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Nové učebny v této chvíli na svou výbavu ještě čekají. „V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele interaktivních tabulí a dalších potřebných pomůcek. S plnou výukou zde počítáme od začátku února,“ vysvětlila ředitelka školy Božena Vítková.

FZŠ Hálkova může mít až 570 žáků, kvůli nedostatku učeben a zastaralé jídelně ji ale k dnešnímu dni navštěvuje o třicet dětí méně. Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků a s třídami pro mimořádně nadané děti. Angličtina se zde vyučuje od první třídy, v šesté třídě se druhým jazykem stává němčina, francouzština nebo ruština.