Domů Dění v regionech Financování s...

Financování sociálních služeb bude blíž poskytovatelům, pochvalují si na Vysočině

Systém financování sociálních služeb čeká v příštím roce velká změna. Peníze na jejich provoz už nebude rozdělovat Ministerstvo práce a sociálních, ale jednotlivé kraje. Ty mají mít lepší přehled o tom, kde peníze pomáhají a kde je například třeba přidat.

„Kraje obdrží prostředky ze státního rozpočtu formou účelové dotace a z tohoto zdroje budou v samostatné působnosti schvalovat a vyplácet dotace poskytovatelům sociálních služeb,“ přiblížil mechanismus radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

Přerozdělování veřejných peněz má být díky novému systému transparentnější. „Budeme přesně vědět, jaký objem finančních prostředků dodáme z krajského rozpočtu. Jednoznačně je výhodou, že financování bude blíž poskytovatelům. Je obrovská výhoda vědět, že sociální služby mají takovou účinnost, za kterou je platíme,“ popsal další plusy radní Krčál. Poskytovatelům na druhou stranu odpadnou dřívější nervy a nejistota, zda dotace přijde včas a v požadované výši.

Kraj se připravuje

Kraj v současnosti pořádá sérií seminářů, na kterých úředníci poskytují zájemcům podrobné informace o přechodu financování. Na odboru sociálních věcí jsou navíc vyčleněni zaměstnanci, kteří se nyní připravují na zabezpečení procesu schválení a výplaty dotací a postarají se i o finanční kontrolu. Zastupitelstvo také tento týden schválilo pro celý proces stěžejní dokument Zásady pro financování sociálních služeb a střednědobý plán jejich rozvoje.

Do finále se blíží i příprava systému, přes který si budou poskytovatelé služeb žádat o dotaci. Aplikace má fungovat od 15. října 2014. „Uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb a uvolňování prostředků se předpokládá v únoru až březnu příštího roku,“ řekl vedoucí krajského oddělení sociálních věcí Jiří Bína.

Do systému sociálních služeb patří například domovy pro seniory, azylové domy pro matky s dětmi nebo pečovatelské služby, jejichž pracovníci pomáhají přímo v domácnostech seniorů. Jedná se tedy o veřejnou pomoc sloužící desítkám tisíc obyvatel, na které se jen na Vysočině podílí více než sedm tisíc zaměstnanců. „Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak je taková změna závažná a kolika lidí v našem okolí se dotýká,“ poznamenal radní Krčál.

V kraji je v současné době přibližně 120 poskytovatelů, kteří provozují téměř 290 sociálních služeb. Na sociální služby na Vysočině stát v letošním roce přispěl částkou 370 milionů korun. Z krajského rozpočtu šlo dalších 120 milionů korun.