Domů Dění v regionech Generel Městs...

Generel Městské nemocnice Ostrava je schválený

0

Zastupitelé města Ostravy odsouhlasili ve středu 1. března podobu generelu oprav, rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava do roku 2030. Rozsah navrhovaných prací je odhadován na téměř 2,4 miliardy korun.

„Jsem přesvědčen o tom, že realizace generelu přinese další zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro veškerý personál nemocnice a zejména lepší komfort pro pacienty všech oddělení nemocnice. Městská nemocnice, která funguje v Ostravě od roku 1848, je nedílnou součástí města. My v této tradici budeme pokračovat, jen její současný stav postupně proměníme na moderní zařízení evropského formátu,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

Umístění i harmonogram

Generel obsahuje návrh umístění jednotlivých oddělení a provozů v objektech nemocnice, využití uvolněných objektů, řešení nových objektů nebo celkové počty lůžek a jejich rozdělení na lůžka pro akutní péči, následnou péči a sociální péči, odborný propočet investičních nákladů, harmonogram prací a také členění na etapy v letech 2017 – 2030.

Schválený generel přinesl optimální řešení, které je účelné, efektní a zohlední reálné potřeby nejen města, ale zároveň celé spádové oblasti. I odhadované náklady považuji za přijatelné. Každý rok bychom do modernizace nemocnice měli investovat zhruba 180 milionů korun, a to znamená, že vytvořený fond pokryje i s rezervou plánovaný rozsah modernizace,“ dodal náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

Modernizace je rozdělená do tří etap. Ta první, v letech 2017-2022, obsahuje výstavbu Centrálních operačních sálů, výstavbu Centrálního příjmu s pohotovostí spolu s vybudováním vstupu do nemocnice a výstavbu parkovacího domu s lékárnou.

Druhá a třetí etapa

Ve druhé etapě (2022-2026) bude vybudováno moderní Centrum péče o matku a dítě. Budou sloučeny chirurgické obory a vybudován lůžkový fond pro plicní oddělení.

Obsahem třetí etapy (2026-2030) je dokončení reorganizace nemocnice. Rozšířena bude geriatrie, vystavěna nová patologie, počítá se s úpravou zeleně a zpevněných ploch v areálu.

„Věřím, že tento ucelený projekt posune naši nemocnici do nové dimenze a to jak esteticky, tak především z funkčního hlediska. Již dokončením 1. etapy, kdy dojde k centralizaci operačních sálů, pooperačních monitorovacích pokojů, multioborové JIP, nových laboratoří, centrální sterilizace, oddělení ortopedie a kompletní rekonstrukci chirurgického oddělení, se MNO výrazně přiblíží nejmodernějším zdravotnickým zařízením v ČR,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig.

Generel vypracoval vítěz veřejné zakázky, firma rala s.r.o. za 929 280 Kč (včetně DPH).