Domů Dění v regionech Haňovice jsou...

Haňovice jsou energeticky soběstačné. Dostaly i Ekologického oskara.

0

Haňovice na Olomoucku jsou sice malá obec, zato energetickou soběstačnost by jim mohlo závidět každé velkoměsto. Obec s méně než pěti stovkami obyvatel za to letos dokonce získala ekologického Oskara.

Na počátku aktivity, která v posledních letech zlepšila životní prostředí a snížila náklady obce a místních podniků, stála v roce 2012 bioplynová stanice. Tu v obci postavilo místní zemědělské družstvo. „Energii vyrobenou v bioplynové stanici využívá nejen areál družstva nebo plánovaná hala na výrobu drátů do 3D tiskáren, ale také objekty obce. Teplovod vytápí kulturní dům, obecní úřad, knihovnu, kadeřnictví a další společenské místnosti,“ popisuje ekologické postupy starosta Haňovic Arnošt Vogel.

Krom bioplynové stanice Haňovičtí postupně vyměňují veřejné osvětlení a stará světla v kulturním domě za úsporná LED svítidla. Také postavili nové podzemní hnízdo na tříděné odpady a domácnosti dostaly kontejnery na papír a plasty.

Podařilo se také zachránit unikátní zdroje podzemní pitné vody, které byly ohrožené obří skládkou. „Díky spolupráci s městem Litovel Haňovice zabránily znečištění spodních vod, které ohrožovalo pitnou vodu pro celý region. A z bioplynové stanice jsou zase zdarma vytápěny městské objekty,“ vysvětluje Vladimíra Gláserová ze společnosti E.ON Energie, a.s. důvody udělení Ekologického oskara právě obci na Hané.

Rekordní skleníky

Vůbec největší projekt, který je ojedinělý také na poměry celé České republiky, byl právě dokončen. Místní zemědělské družstvo v obci staví na 5 hektarů skleníky o výšce 7 a půl metru, které budou sloužit k pěstování zeleniny – především rajčat. Výroba by měla pokrýt zhruba dvě až tři procenta domácí spotřeby. K provozu skleníků bude využita elektrická energii a teplo z bioplynové stanice. Pro zalévání bude využívána primárně dešťová voda ze střech skleníků a budov družstva. Skleníky pro obec znamenají vznik až pětatřiceti nových pracovních míst. První rajčata se na pultech objeví už letos na Vánoce.

Podle starosty Vogela projekty v obci vznikaly spíš samovolně. A občas také z nutnosti. Největší zásluhy prý patří místnímu Zemědělskému družstvu a jeho předsedovi Václavu Kubovi. „ Projekt, který jsme přihlásili do soutěže E.ON Energy Globe je souhrnem aktivit obce Haňovice, města Litovle a Zemědělského družstva Haňovice. Jsou to projekty zaměřené na úsporu energií, využívání obnovitelných zdrojů a ochranu přírody,“ doplňuje Vogel, který si myslí, že podobné projekty jdou využít i ve větších městech.

„Něco jsme realizovali jako nutnost, týkalo se to především zabránění znečištění spodních vod v areálu bývalé neregulované skládky. I ostatní projekty lze uskutečnit. Potřebují ale dobrou spolupráci obce a místních podniků. Větší města mají větší problémy se životním prostředí, ale také větší možnosti, jak řešit jeho ochranu, a jak využívat obnovitelné zdroje energie,“ radí starosta, jak využít jejich nápady.

Jako nejlepší projekt soutěže v kategorii Obec obdržely Haňovice zvláštní cenu ministra zemědělství ve výši sto tisíc korun. „Ministerstvo zemědělství v rámci rozvoje venkova vítá podobné projekty, kterými různé subjekty dokážou oživit venkov a vracet mu jeho význam,“ sděluje ministr zemědělství Marian Jurečka.

V čem je projekt unikátní:

  • díky výjimečné spolupráci s místními podniky a městem Litovel byly na malém území obce realizovány velké projekty, které šetří energie a chrání životní prostředí
  • je to souhrn aktivit, díky kterým se v maximální možné míře využívají obnovitelné zdroje energie
  • realizace projektu umožní vznik nových pracovních míst