Domů Dění v regionech Hradec hodnot...

Hradec hodnotil návrhy mladých architektů na využití Rozárky

0

Dvanáct návrhů mladých architektů se utkalo v architektonicko-krajinářské soutěži na využití lokality Rozárka na Novém Hradci Králové. Vypsalo ji město Hradec Králové. Netradiční klání už zná autory vítězných soutěžních návrhů, které budou městu sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování jak danou lokalitu vhodně využít.

S výsledkem soutěžní poroty, v níž usednul například i David Vávra, souhlasili městští radní. Radnice návrhy veřejnosti zpřístupní v městské knihovně ve Wonkově ulici od 24. listopadu do 19. prosince. Veřejná vernisáž výstavy se bude konat ve středu 7. prosince od pěti hodin odpoledne.

Jedno z nejcennějších území města

Cílem architektonicko-krajinářské soutěže, kterou město vyhlásilo 25. července 2016, bylo zpracovat návrh na řešení lokality Rozárka, která je jedním z nejcennějších území města a rozprostírá se zhruba na ploše 2,6 ha. Uchován by přitom měl být charakter středové části kopce v kombinaci s návrhem využití prostoru pro sportovně relaxační vyžití, přičemž funkci lesoparku by plocha měla zastávat i nadále. Město mělo v úmyslu tímto krokem rovněž oslovit mladé architekty, kterým chtělo poskytnout prostor k prezentaci svých názorů na dané soutěžní téma a získat ideové náměty pro možné využití lokality. Chtělo však také dát šanci začínajícím architektům, kteří měli zájem ukázat svůj tvůrčí potenciál, získalo také přehled o schopnostech mladých autorů. Ty pak například může radnice oslovovat i s otázkami řešení jiných lokalit ve městě. „Jsem potěšen množstvím neotřelých a originálních návrhů. Jako velmi důležité spatřuji propojení Rozárky s lesoparkem,“ dodává Jindřich Vedlich, náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města.

Město obdrželo do 26. října 2016 celkem dvanáct soutěžních návrhů. Ty byly počátkem listopadu předloženy k posouzení hodnotící porotě. V níž usedl kromě primátora města Zdeňka Finka například i architekt David Vávra.  „Hradec Králové si pro svou pověst a architektonickou kvalitu takovéto soutěže zaslouží. Jsem rád, že v krátké době proběhla v našem městě další architektonická soutěž. Věřím, že pro případnou realizaci je to jen a jen dobře,“ říká primátor města Zdeněk Fink, který se zasedání hodnotící poroty účastnil.

Hodnotící porota stanovila pořadí oceněných návrhů takto: 1. místo – cena 80 000 Kč – soutěžní návrh č. 9 – autorů: David Jánský, Štěpánka Úlehlová 2. místo – cena 50 000 Kč – soutěžní návrh č. 4 – autorů: David Poloch, Adam Bažant 3. místo – cena 30 000 Kč – soutěžní návrh č. 12 – autor: Lukáš Kemr

Odměny ve výši 10 000 Kč náleží soutěžním návrhům č. 1, jehož autorem je Michaela Roženská, a také č. 11 autora Jana Kubáta.