Domů Dění v regionech Industry Serv...

Industry Servis ZK má nové vedení, holešovskou zónu čekají změny

Nové vedení v akciové společnosti Industry Servis ZK, jejímž jediným akcionářem je Zlínský kraj, schválila valná hromada složená z radních Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Hlavní změnou je nahrazení dosavadního tříčlenného představenstva jednočlenným, které povede Ing. Věra Fousková, jenž bude zároveň zastávat pozici ředitelky společnosti. „Cílem je uvést zónu do stavu, kdy nebudeme vracet dotace a maximálně snížíme náklady správu zóny,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Nové členy má i dozorčí rada, která zůstává tříčlenná ve složení Ing. Jiří Sukop (statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje), Josef Zicha (náměstek hejtmana s odpovědností za strategický rozvoj a územní plánování) a Ing. Pavel Karhan (zastupitel Zlínského kraje). Následovat bude přezkum efektivnosti činností, které provádějí pracovníci společnosti Industry Servis ZK a krajského úřadu.

„Činnost Industry Servis ZK by se aktuálně neměla rozvíjet. My se především musíme dohodnout s těmi, kteří brání dalším rozvojovým aktivitám v zóně,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a pokračoval: „Pokusíme se nastavit jinou polohu komunikace. Zároveň je potřeba, aby si každý zastupitel Zlínského kraje uvědomil, že má odpovědnost za rozvoj tohoto kraje.“

Bezkontaktní monitorování vlivů průmyslových aktivit

Nové vedení společnosti plánuje rozjezd projektu s názvem „Bezkontaktní monitorování vlivů průmyslových aktivit na vodárenské zdroje podzemní vody v SPZ Holešov“. „Budou centralizovány a vyhodnoceny dosavadní výsledky průzkumů, navrženy nové postupy a metody monitoringu, chceme provézt rajonizaci zóny tj. návrh umístění průmyslových aktivit s ohledem na environmentální funkce území. Na projektu chceme spolupracovat s městem Holešov nebo VaKem Kroměříž. Projektový tým budou tvořit partneři z řad odborných organizací např. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nebo společnosti, které se zaměřují na testování a sanaci starých ekologických zátěží “ doplnil Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, který má řešení zóny na starost.

„Holešovská zóna představuje společnou investici státu a kraje, kam již byly investovány miliony korun. Proto musíme přijmout racionální rozhodnutí a projekt konečně posunout“ řekl Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za finance a majetek kraje. Do konce minulého roku bylo na rozvoj průmyslové zóny v Holešově investováno celkem 1,5 miliardy korun. Přitom 1,1 miliardu korun investoval stát a 400 milionů Zlínský kraj.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *