Domů Dění v regionech Inovační cent...

Inovační centrum podpoří začínající podnikatele i zralé firmy

0
Kreativní voucher

Moravskoslezský kraj majetkově vstoupil do společnosti Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) nabytím akcií v hodnotě zhruba 408 tisíc korun. Začíná tak plnit obsah memoranda s Ostravou o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací.

Více rostoucích a exportujících firem, intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou, více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje a v konečném důsledku více kvalitních pracovních míst. To vše si vedení Moravskoslezského kraje slibuje od vzniku Moravskoslezského inovačního centra, které by mělo zahájit svou činnost letos v létě.

„O záměru založení inovačního centra jsem už mnohokrát hovořil, ale toto je první hmatatelný krok k jeho realizaci. Nabytím akcií VTPO od Agentury pro regionální rozvoj posílí kraj svou roli v akcionářské struktuře a posune platformu VTPO do vyšší úrovně. V našem regionu máme mnoho mladých nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj potenciál uplatnili u nás a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Samotný rozvoj centra, jehož činnost bude mít pozitivní dopad na celý kraj, je sice dlouhodobou záležitostí, nicméně je třeba s tím začít,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Rozvoj spolupráce a služeb podporujících inovace

Centrum bude zaměřeno na rozvoj spolupráce a služeb podporujících inovace ve firmách všech velikostí v Moravskoslezském kraji. Bude pomáhat zralým firmám růst a exportovat a začínajícím podnikatelům realizovat jejich ambiciózní nápady například pomocí konzultací se špičkovými manažery a úspěšnými podnikateli, které by si jinak nemohli dovolit či se k nim vůbec nedostali. Zaměří se na rozvoj intenzivně propojené komunity podnikatelů, studentů, kreativců a investorů, v níž nové nápady nejen vznikají, ale zejména se realizují v podobě nových firem a komerčně úspěšných inovací firem již zavedených, přispívajících k prosperitě celého regionu. V současné době se dopracovává strategie, která mimo jiné určí finální institucionální podobu inovačního centra.

„Region zatížený koncentrací těžkého průmyslu je třeba oživit podporou podnikání a tvorbou nových pracovních míst zejména pro absolventy i studenty technických oborů. V Moravskoslezském inovačním centru budou mít firmy v blízkosti univerzity možnost pracovat se svými budoucími zaměstnanci už v průběhu jejich studia,doplňuje hejtman Ivo Vondrák.