Domů Dění v regionech Jak zlepšit m...

Jak zlepšit město? Klíčová je spolupráce magistrátu a kraje, shodli se architekti

0

Jak přispět ke kvalitnímu rozvoji velkého města a jeho okolí? Hlavní je spolupráce mezi klíčovými subjekty. Společný zájem města a kraje byl také podtitul první konference Asociace brněnských architektů a stavitelů. Ta si dala za cíl ukázat problémy a možná řešení překážek rozvoje Brna. Asociace si dala za cíl také interakci mezi politiky a odborníky. Proto na podzimní akci naváže další, kde si ale oba sektory role prohodí. To svoje vize a podněty nabídnou zastupitelé architektům a urbanistům.

Na listopadovém setkání se sociální geograf Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně Ondřej Mulíček mimo jiné zabýval pohybem obyvatel v Brněnské metropolitní oblasti. Do ní patří 167 obcí, tedy 600 tisíc obyvatel.  V samotném Brně se ale nachází osmdesát procent pracovních míst. Monitoroval cesty za prací i za bydlením. „V důsledku zvýšení mobility dochází k přeskakování menších center,“ zjistil například ze svých dat.

Ředitel kanceláře Architekta města Brna Michal Sedláček představil svůj úřad a nastínil vize, kterými chce pomoct zlepšit Brno. I od něj zaznělo mnohokrát zopakované slovo spolupráce. „Chceme multifunkční a kompaktní město. A nechceme, aby se rozrůstalo do okolí,“ uvedl architekt. „K naplnění vizí ale musí dojít ke shodě všech aktérů: politiků města, městských částí, kraje i vlády a veřejností i soukromou sférou,“ doplnil Sedláček, který představil také harmonogram Územního plánu města Brna, na který město i jeho okolí čeká mnoho let.

Ostravská inspirace

Jak městský územní plán úspěšně dokončit ukázal vedoucí Útvaru architekta Magistrátu města Ostravy Cyril Vltavský. Ostrava má územní plán od roku 2014, zadání přišlo v roce 2009. „Šli jsme rychlejší cestou. Známe slabiny města. Na územní plán nám přišlo 170 připomínek, tak jsme snad odvedli dobrou práci,“ mohl se Vltavský pochlubit. Uvedl, že se jeho tým pokusil ochránit obraz města a nastavit pravidla hry projektantům. „Pokud můžu něco Brnu přát, je to podobné politické obsazení zadavatelů i schvalovatelů,“ podotkl host z Ostravy.

Hodně skloňovaným slovem byla také suburbanizace – rozšiřování města do okolí. „Čím větší město je, tím je dražší a dochází i ke snížení kvality života,“ uvedl Vltavský.

Hlavní architekt Arch.Design Group Jaroslav Dokoupil představil hlavní dopravní stavby, které mají Brnu pomoct. Mluvil o zapojení vysokorychlostních tratí. „Silniční problém je ovšem závažnější než železniční. Třetí společné téma, které považuju za zásadní, jsou protipovodňová opatření. To není tak populární téma, ale je tu fakt, že dvacet procent území Brna je blokováno nerealizovanými protipovodňovými opatřeními,“ upozornil Dokoupil, a přidal i apel městu. „Brnu bych osobně doporučoval nečekat na výsledky uzemní studie. Nesmí se chovat jako jedna z pěti set obcí v kraji, mělo by si definovat svoje potřeby, i když zasahují za svoje území,“ doplnil.

Specialista na oblasti územního plánování, stavebního řádu a práva životního prostředí Ján Bahýľ zanalyzoval právní prostředí limity rozvoje metropolitní oblasti. „Brnu může pomoct aktivní participace na na územní studii Jihomoravského kraje. A také na územním plánování okolních obcí. Především by nemělo plýtvat energií na nefunkčních řešeních,“ uvedl advokát.

Spolupráce mezi obcemi

Projektová manažerka společnosti CTP Pavla Bumbálková ukázala, jak může fungovat spolupráce mezi centrem a okolní obcí. A také střetávání investorského záměru s územními plány. Bumbálková je totiž od roku 2012 ředitelkou obchodního centra Olympia Brno a podílela se i na jeho vzniku. „Chtěla bych požádat všechny samosprávné celky, aby se řídily existujícími zákony, a aby pomáhali rozvoji měst,“ uvedla.

Svoje zkušenosti z vysoké politiky a jejího vlivu na rozvoj města přednesl bývalý brněnský primátor a europoslanec Petr Duchoň. „Vyjednávání považuji za nejefektivnější nástroj. Je tam skryt největší potenciál. Je důležité nastolit přátelské osobní kontakty,“ prohlásil mimo jiné.

Ředitel společnosti Haskoning DHV Czech republic Radim Gill ve své přednášce představil knihu Simona Sineka s názvem Začněte s proč. „Organizace vědí, co dělat, dokonce jak to dělat, ale nevědí, proč to mají dělat. Ve strategii pro Brno z roku 2005 jsme postupovali opačně. Kdybychom to tak dělali, mohli jsme překonat ty nekonečné diskuze,“ uznal.

Posledním řečníkem byl současný brněnský primátor Petr Vokřál. Ten volal po kontinuitě, již schválená rozhodnutí se nesmějí zastavit.  „Chceme vyžít všechno, co bylo zpracováno, abychom nezačali od nuly. Měli bychom v Brně přejít z role brzdy do role motoru a dostat to do pohybu. Možností spolupráce s krajem je celá řada. Dokud ale nebude shod, můžeme se snažit sebevíc,“ uznal primátor.