Domů Dění v regionech Jednotný info...

Jednotný informační systém pro krajské nemocnice podpořili i noví zastupitelé

0
investice nemocnice

Pořízení nového jednotného informačního systému pro nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, který bude propojovat všechny krajské nemocnice a umožní vzájemné sdílení dat, plánuje Královéhradecký kraj. Na podporu tohoto projektu by chtěl kraj získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost o dotaci by měla být podána na přelomu roku. Celkové náklady na pořízení informačního systému se odhadují asi na 100 milionů korun.

Moderní nemocniční informační systém je velmi potřebný, aby naše krajské nemocnice zlepšily a ještě více zefektivnily svoje fungování. Kraj se na něj připravuje už delší dobu, pořízení je velmi nákladné, a proto chceme žádat o evropskou dotaci. Žádost bychom chtěli podat na přelomu roku a samotná realizace projektu by měla probíhat v letech 2018 až 2020,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar s tím, že přípravu žádosti o dotaci schválila už předchozí krajská rada v minulém volebním období a nyní dali projektu zelenou i noví krajští zastupitelé.

V jednotlivých nemocnicích jsou v současné době provozovány různé systémy, které nejsou vzájemně zcela kompatibilní a neumožňují sdílení informací mezi největšími lůžkovými poskytovateli lékařské péče na úrovni kraje.

Neodpovídá současným potřebám

Zároveň funkcionality stávajících systémů odvíjející se od jejich stáří neodpovídají současným potřebám a moderním požadavkům. Pro některé z nich by bylo dlouhodobě náročné zajistit servisní a technickou podporu výrobce. „Plánujeme proto v rámci tohoto projektu pořídit a zavést do všech nemocnic založených Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje jednotný nemocniční informační systém (NIS) včetně pořízení nezbytného hardwarového i softwarového vybavení a dalších technologií nutných pro zajištění jeho provozu a udržitelnosti,“ doplnil náměstek Cabicar.

Náklady na pořízení nového Nemocničního informačního systému Královéhradeckého kraje se odhadují na 100 milionů korun. Kraj bude usilovat o získání dotace, která by byla z 85 % z evropského Integrovaného regionálního operačního programu, z 5 % ze státního rozpočtu a 10 % by dofinancoval kraj z vlastních zdrojů.

Cílem celokrajského projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje bude zavedení, nebo v některých případech zvýšení úrovně elektronických samoobslužných procesů mezi poskytovateli zdravotní péče a také zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti informačních systémů v holdingových nemocnicích. Nové infomační systémy by měly mít pozitivní dopad i na poskytování informací o zdravotní péči pacientům formou webového portálu, zejména o dostupnosti zdravotní péče a volných kapacitách pro plánované zdravotní výkony (volné kapacity a časová dostupnost pro plánované výkony, preventivní péči, následnou péči,…). Konkrétní rozsah nových funkcionalit naplněných projektem je popsán ve studii proveditelnosti.