Domů Dění v regionech Jihlava podpo...

Jihlava podpoří zaměstnavatele, podrží místa ve školce

0
 

Zástupci města Jihlavy a firmy Bosch Diesel s.r.o. podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání. Bosch se zavázal přispívat městu do této oblasti jeden milionu korun ročně po dobu deseti let, město pak zajistí pro děti zaměstnanců firmy místa v městské mateřské školce. V Jihlavě jde o první smlouvu tohoto druhu mezi městem a soukromou firmou.

Jihlava začne v polovině příštího roku stavět novou mateřskou školu Na Dolech s kapacitou 100 míst, v provozu by měla být od začátku školního roku 2018. Z celkové stovky míst nové městské školky bude 75 vyhrazeno pro potřeby firmy Bosch, jedna ze čtyř tříd bude uzpůsobena pro internátní provoz s možností přenocování dětí.

„Ze strany města jde o zcela zřetelný krok v podpoře zaměstnanosti ve městě a okolí. Jde o první zařízení tohoto druhu v Jihlavě a možná i v kraji. Máme i další zájemce z řad zaměstnavatelů, kteří by rádi této možnosti využili,“ uvádí primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a dodává, že zajištění místa ve školce pro děti zaměstnanců je od zaměstnavatele zajímavým benefitem.

„Pro naši firmu je to důležitý projekt. Možnost zajištění péče o děti představuje jednu z řady nabídek pro naše zaměstnance, které přispívají k sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců,“ potvrdil krátce před podpisem smlouvy na radnici obchodní ředitel společnosti Bosch Diesel s.r.o. Ralph Klaus Carle.

Ucelený projekt

Jihlava je hlavním spádovým územím z hlediska dojížďky za prací, radnice zvolila řešení formou uceleného objektu s dobrou dopravní dostupností, navazující na rozrůstající se zástavbu v okolí a s přihlédnutím k potřebám klíčových zaměstnavatelů.

Celý objekt školky je koncipován jako bezbariérový a nízkoenergetický. Kromě vlastní budovy bude projekt řešit také bezprostředně navazující venkovní relaxační a herní plochy (školní zahradu) a napojení objektu na infrastrukturu.

Předpokládaná cena stavby je na základě odborného odhadu projektanta cca 49,1 mil. Kč včetně DPH, projekt je zařazen v Integrovaném plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA), v příštím roce hodlá radnice předložit žádost o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V současné době probíhá územní řízení. Zahájení vlastní realizace stavby lze předpokládat v červnu/červenci roku 2017. Dokončení realizace stavby je plánováno v srpnu 2018.

Navýšení kapacit mateřských škol:

2010   MŠ Mašinka +100 míst

2011   MŠ A. Důl +50 míst, MŠ Na Stoupách +50 míst, MŠ při ZŠ Kollárova +27 míst

2012   MŠ Jarní +50 míst, MŠ Resslova +50 míst

2014   MŠ Březinova 30  +12 míst

2015   MŠ při ZŠ Nad Plovárnou  +100 míst

2018   MŠ Na Dolech +100 míst

MŠ na výjimku KHS:

MŠ při ZŠ Kollárova (-27 míst) k 31.8.2016 skončila výjimka KHS

MŠ Erbenova (-15 míst) do 31. 8. 2017

MŠ Nad Plovárnou (-50 míst) do 31. 8. 2018

Od roku 2005 porodnost neustále stoupala a svého vrcholu dosáhla v roce 2009, kdy se v Jihlavě narodilo 616 dětí. Od roku 2010 dochází k mírnému poklesu počtu narozených dětí, avšak průměr se stále pohybuje kolem 560 narozených dětí ročně.

Podle předpokladu Českého statistického úřadu se očekává do roku 2017 setrvalá tendence a od roku 2018 bude docházet k mírnému poklesu v počtu narozených dětí. Předpokládá se průměrný meziroční pokles 1 %.