Domů Dění v regionech Jihlavská rad...

Jihlavská radnice představí územní studie pěti lokalit

0

Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ulice a Sídliště I. Úpravy těchto lokalit byly tématem podzimní architektonické soutěže na územní studie, kterou uspořádala jihlavská radnice. Od 6. prosince budou všechny soutěžní návrhy, včetně těch vítězných, vystaveny v přízemí jihlavské historické radnice v hale předprodeje jízdného MHD.

„K vidění budou panely s navrhovanými plány řešených lokalit, vizualizacemi, diagramy a vysvětlujícími texty. K dispozici návštěvníkům bude i vyjádření poroty ke každému návrhu a celkový komentář k výstavě a jednotlivým lokalitám,“ zve návštěvníky Tereza Kafková, která na radnici řeší veřejná prostranství.

Účastníci do soutěže podali 27 návrhů, odborná porota vybrala vítěze a další oceněné pro každou z lokalit. „Porota hodnotila anonymní návrhy zejména z pohledu kvality urbanismu, veřejného prostoru a ekonomické i technické realizovatelnosti,“ popsala mechanismus hodnocení Tereza Kafková.

Návrhy nejsou finální

Nejúspěšnější účastníci soutěže budou zadané územní studie zpracovávat, samotné soutěžní návrhy však nejsou finálním řešením – ocenění autoři je dopracují na základě veřejných i odborných projednání. Diskusní setkání s veřejností se uskuteční počátkem roku 2017, o přesných termínech bude radnice s předstihem informovat.

Studie budou podkladem pro další kroky, které hodlá radnice v popsaných územích uskutečnit. V případech Sídliště I. a Havlíčkovy ulice půjde o revitalizace, další studie poslouží pro zpracování koncepcí a regulací rozvojových území.

Porota:

závislá část poroty – Ing. arch. David Beke, Ing. arch. Martin Laštovička, Lenka Tomášová B.ARCH, M.ADU, Ing. arch. Tomáš Lakomý,

nezávislá část poroty – MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. Jana Kaštánková, Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Martin Habina.

Přizvaným odborník z oblasti dopravy: Ing. Karel Trojan.

Výstava soutěžních návrhů územních studií v prostoru jihlavské historické radnice potrvá do 20. prosince.