Domů Dění v regionech Jihlavští vyt...

Jihlavští vytřídili o 21 kilogamů odpadu na osobu než loni

0
třídění odpadů

Zajímavá čísla vykazují statistiky odpadového hospodářství Jihlavy za rok 2016. Do černých popelnic uložil každý obyvatel města průměrně 143 kilogramů směsného odpadu – to je o 21 kilogramů méně než v předchozím roce.

Ve srovnání s rokem 2015 bylo do skládky v Henčově loni uloženo o 1.100 tun odpadu méně. „Naopak se čtyřnásobně zvýšilo množství odpadu, který obyvatelé uložili do hnědých nádob na bioodpad. Zvýšilo se i třídění plastu, papíru a skla,“ konstatoval primátor města Rudolf Chloupek.

Potěšující čísla jsou výsledkem několika opatření, které radnice udělala na počátku roku 2016. Celoplošně zavedla svoz biologicky rozložitelného odpadu jak z 261 veřejných kontejnerových stání, tak od rodinných domů, ke kterým si majitelé nechali přistavit dva tisíce patřičných hnědých nádob. Zatímco v roce 2015 se  do kompostárny navezlo 590 tun, loni šlo o více než dva tisíce tun bioodpadu. „Dá se předpokládat, že velká část bioodpadu by skončila bez užitku na skládce, takto bude využit na výrobu kompostu. Ukládání bioodpadu do kompostárny je navíc o polovinu levnější, než do skládky,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Lepší třídění = více místa v popelnici

Novinkou je od loňského jara nižší frekvence svážení směsného komunálního odpadu od rodinných domů – sváželo se jednou týdně, nyní jednou za 14 dní. „Jedním z efektů je, že lidé začali více třídit, aby se jim odpad do popelnice vešel. To se projevilo na množství vytříděného odpadu v kontejnerech, ve srovnání s předchozím rokem obyvatelé vytřídili plastu o 110 tun, papíru o 122 tun a skla o 69 tun více,“ vyčetla ze statistik Katarína Ruschková. Podařilo se odklonit významné množství odpadu ze skládky

V přepočtu na obyvatele narostlo množství vytříděných odpadů o 31 kg na 112 kg za rok.

 „Radnice připravuje podmínky pro lepší třídění, ale bez zodpovědného přístupu obyvatel k životnímu prostředí by se opatření minula efektem,“ děkuje spoluobčanům primátor města Rudolf Chloupek.

20 tisíc Jihlavanů v motivačním programu

Jihlavská radnice má od poloviny roku 2014 pro občany úspěšný motivační program, do kterého se zapojilo bezmála 20 tisíc lidí. Domácnosti, které si buď sníží frekvenci svozu popelnice, nebo pravidelně přinášejí na sběrný dvůr patřičné odpady, mají slevu 75 korun na poplatku za svoz odpadu, který je aktuálně 680 korun.