Domů Dění v regionech Jízdenky v MH...

Jízdenky v MHD si pomocí bankovní karty koupí už i v Hradci Králové

0

Dopravní podnik města Hradce Králové dále inovuje možnosti úhrady jízdného. Po loňském úspěšném spuštění internetového dobíjení městské karty nyní nabídne možnost platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami v trolejbusech. V příštím roce představí dopravní podnik také nákup jízdenek pomocí aplikace v chytrém mobilu.

Ke stávajícím možnostem odbavování cestujících v hradecké MHD přibyl od května 2016 ve spolupráci dopravního podniku se společnostmi EM TEST ČR a ČSOB pilotní projekt odbavení bezkontaktní platební kartou. Ten umožnil v pěti autobusech nasazovaných především na nočních linkách zaplatit jednorázové jízdné i za pomocí běžné bezkontaktní bankovní karty.

„Vzhledem k tomu, že se systém ve zkušebním provozu osvědčil, bude možné po nezbytném testovacím provozu v období od 27. do 31. prosince již od 1. ledna 2017 takto platit ve všech našich trolejbusech. S využitím bezkontaktní karty je možné zakoupit jízdenku i pro spolucestující, například rodinné příslušníky. Cestující najdou bezkontaktní platební terminál vždy u předních dveří vozidla,“ vysvětluje vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna.

Jízdné je možné zaplatit jakoukoliv platební kartou Master Card či VISA, která umožňuje bezkontaktní platby. Cestující, který chce provést úhradu jízdenky bezkontaktní bankovní kartou, požádá řidiče o prodej jízdenky. Následně bude vyzvání k přiložení své karty k nově instalované čtečce a současně se zobrazí placená částka. Nejpozději do 30 vteřin od zobrazení pokynu musí cestující svoji bankovní kartu ke čtečce na vzdálenost cca dvou centimetrů přiložit. Tím jízdné uhradí a během několika sekund mu řidič vytiskne jízdní doklad.

U řidiče je možno prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty uhradit dva typy jednorázového jízdného:

  1. jednotlivé základní pro obě pásma za 25 Kč (na denních službách, jízdenka platí 45 případně 60 minut, tak jako jízdenka za hotové nebo SMS jízdenka),
  2. jednotlivé základní noční za 25 Kč (na nočních službách, jízdenka platí pouze pro spoj, ve kterém byla vydána).

Akceptování bezkontaktních bankovních karet ve všech vozidlech MHD zavede dopravní podnik současně s obnovou odbavovacího systému, který je plánován na rok 2018 v souvislosti se sjednocením technické platformy s linkovými dopravci a ČD hradecko-pardubické aglomerace – projekt bude financování z dotačního programu integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

„Současné odbavovací systémy v hradecké MHD – městská karta či mobilní jízdenka – a jejich doplnění o další druh elektronického odbavení, vytvářejí podmínky pro přechod na celkový systém odbavení, který by v dohledné době mohl umožnit splnit záměr dopravního podniku úplně nahradit papírové jízdenky z předprodejů, které aktuálně tvoří už asi jen deset procent jízdného,“ konstatuje František Meduna a dodává, že osvědčený doplňkový prodej jednotlivých jízdenek za hotové přímo u řidiče bude dál pokračovat.

O možnosti platit ve vozidle pomocí bezkontaktní bankovní karty jsou cestující informování samolepkami u předních dveří, na okně u těchto dveří a přímo u řidiče vozu.