Domů Dění v regionech Kampaň „Pro č...

Kampaň „Pro čistější Brno“ se zaměřila na nakládání s bioodpady

0

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí podpořil ve své podzimní kampani „Pro čistější Brno“ nakládání s bioodpady a znovu apeluje na všechny Brňany na správné recyklování domácího odpadu. Na stránkách www.procistejsibrno.cz najdou Brňané veškeré informace o správném recyklování, kompostování, pálení biologického odpadu na zahrádkách, sběrných střediscích a další důležité informace týkající se životního prostředí.

„Udělejme něco navíc pro naše čistější Brno“, tak zní jedna z výzev a apelů Odboru životního prostředí Magistrátu Statutárního města Brna, která zazněla v podzimní kampani zaměřené na nakládání s bioodpadem.

Není nám totiž lhostejné, jak se nakládá s odpadem ze zeleně. Proto jsme se na tuto oblast zaměřili právě v podzimní dny, kdy často můžeme vidět, jak nám naši sousedé „zpříjemňují život“ pálením zelených odpadů na zahradách. Přitom ve většině z 39 sběrných středisek ho mohou zdarma odevzdat a předat k výrobě kompostu, aby tak tento odpad byl dále využit. V loňském roce tak občané města Brna odevzdali na SSO 2 148 tun odpadů ze zeleně.

Kompostování odpadu může samozřejmě probíhat i na vlastních zahradách. Město podporuje individuální a komunitní kompostování a po pilotním projektu nazvaném Miniwaste je připraveno v příštím roce rozdat zájemcům za dotovanou cenu cca 530 kompostérů.

Při dobré spolupráci města a občanů je ve výsledku možné v rámci fungujícího systému sběru bioodpadů na SSO a podporou individuálního kompostování nejen takto ušetřit nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu, ale také dýchat čistější vzduch. Podmínky spalování a pálící dny zahrádkářského odpadu v jednotlivých částech Brna upravuje obecně závazná vyhláška č. 21/2011.