Domů Dění v regionech Kolumbus pomo...

Kolumbus pomohl již 340 žákům a studentům. Pokračovat v tom bude i letos

0
Projekt Kolumbus pokračuje i letos a s ním i jeho část Znojmo mluví anglicky. Žáci základních škol, studenti i čerství absolventi s trvalým bydlištěm ve Znojmě a jeho městských částech tak mohou o proplácení úspěšně složeného certifikátu z angličtiny i němčiny žádat i v roce 2018.

Kromě toho pokračuje podpora výuky jazyků přímo na školách, které město zřizuje.

Musím upřímně říct, že z projektu Znojmo mluví anglicky mám opravdu radost. Celkem jsme žákům a studentům proplatili již 340 jazykových certifikátů z angličtiny a němčiny, přičemž stovka z nich onu zkoušku složila vloni. Evidujeme každoročně zvyšující se zájem o proplacení certifikátů, což je důkazem, že se žáci a studenti cizí jazyky učí a že tak snáze obstojí ve své profesní budoucnosti. A to je naším cílem,“ říká místostarosta Jan Grois, který má v gesci školství a který byl u zrodu projektu.

V rozpočtu na rok 2018 je na proplácení úspěšně složených jazykových certifikátů opět vyčleněna částka jeden milion korun. Podmínky proplácení jsou k nalezení na webových stránkách www.znojmokolumbus.cz v sekci Znojmo mluví anglicky. Žádost o proplácení je ke stažení na webu města www.znojmocity.cz pod Odborem školství, kultury a památkové péče v sekci Tiskopisy.

Město jazykové vzdělávání podporuje i přímo na základních školách, které zřizuje. Dotuje například pořízení učebnic a pomůcek, pořádání zájezdů nebo zapojení zahraničního lektora do výuky.

Projekt Kolumbus vznikl v roce 2012 jako nástroj v boji proti nezaměstnanosti a pro posílení konkurenceschopnosti na trhu práce. Znojmo mluví anglicky se stalo jednou z jeho nejúspěšnějších částí. I nadále mají žáci, studenti i absolventi možnost získat podporu ve formě proplacení zkoušky certifikátu, pokud splní podmínky projektu. Jednou z těch zásadních je mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho městských částech. Více informací o projektech Kolumbus a Znojmo mluví anglicky najdete na www.znojmokolumbus.cz.