Domů Dění v regionech Konference En...

Konference Energetické úspory pro města a obce v Ostravě

0

Jak bude vypadat Nová zelená úsporám? Co přinese nová směrnice o energetické efektivitě? Co čeká regiony v novém programovacím období? A jak vybrat správnou technologii a dodavatele pro veřejné osvětlení? Odpovědi nejen na tyto otázky přinesla konference Energetické úspory pro města a obce, která se uskutečnila 11. dubna v ostravském hotelu Park Inn. Zúčastnilo se jí na 116 zástupců veřejné správy i soukromých firem.

Odhadovaná alokace na Novou zelenou úsporám je asi 28 miliard korun. „Sedmdesát procent by mohlo jít na objekty určené k bydlení, třicet procent na objekty veřejných služeb. V letech 2013 a 2014 ale určitě nebude vypsána výzva pro bytové domy,“ přiblížil Jaroslav Hrubeš ze Státního fondu životního prostředí. Žádosti by se měly začít přijímat v srpnu.

Mnoho nových prvků do vzájemných obchodních vztahů v energetice a povinné úspory energií přinese nová evropská směrnice o energetické efektivitě. „Zahrnuje například úsporu dvaceti procent spotřeby primární energie do roku 2020, ukládá povinnost každoročně renovovat tři procenta podlahové plochy budov ve vlastnictví vládních institucí nebo vykázat nové úspory energie ve výši 1,5 procenta objemu ročního prodeje konečným zákazníkům,“ vysvětlil Ladislav Havel z ministerstva průmyslu a obchodu. Jak vybrat správnou technologii veřejného osvětlení i vhodného dodavatele, radil zástupcům měst a obcí Petr Míka ze společnosti Artechnic-Schréder. „V současné době je velmi často jediným kritériem pro výběr dodavatelů i pro výběr produktů cena, nikoliv životnost či efekty, které přináší. A to je velká chyba,“ podotýká Petr Míka.

Aktuální informace o přípravách na nové programovací období po roce 2014, přinesl Daniel Konczyna, analytik operačního programu a koordinátor programu „Chytřejší kraj“ z Regionální rady Moravskoslezsko. „Regiony přijdou o své regionální operační programy, ve kterých mohli rozhodovat lidé, kteří tam žijí a místní potřeby znají nejvíce. Nahradí je Integrovaný regionální operační program. I ten je zatím v návrhové fázi a my jen věříme, že proklamace, že se vše bude budovat v diskuzi a partnerství, jsou založeny na pravdě a že se potřeby regionů budou opravdu zohledňovat,“ uvedl Daniel Konczyna.

Reportáž a závěry z konference přineseme v červnovém čísle Moravského hospodářství.