Domů Dění v regionech Kraj chce ule...

Kraj chce ulehčit obecním rozpočtům. Plánuje změnu poplatků za zvláštní užívání silnic

Dobrou zprávou pro starosty obcí je nový záměr kraje na změnu systému zpoplatnění zvláštního užívání pozemků pod krajskými komunikacemi. Obecním kasám se tak uleví například v situaci, chce-li využít obec krajskou silnici pro uložení vedení kanalizace. Nově by měly být obce podle záměru kraje od těchto poplatků osvobozeny. Návrhem se budou zabývat ještě orgány kraje: výbor zastupitelstva, rada a posléze samotné zastupitelstvo.

Jak může změna systému zpoplatnění zvláštního užívání silnic obcím pomoci? „Obec staví novou kanalizaci a není jiná možnost, než aby byla uložena pod krajskou komunikaci. Obecní rozpočet je pak zatížen nejen investicí do kanalizace, dále opravou silnice, kdy ji musí uvést do původního stavu, ale ještě platí poplatky kraji za zvláštní užití našich pozemků pod komunikacemi. Nejen pro malé obce to může znamenat velké náklady a těch je chceme zbavit,“ vysvětlil podstatu změny náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček s tím, že touto změnou jsou vyslyšeny přímé požadavky starostů, se kterými se vedení kraje pravidelně setkává.

Pozitivní dopad na hospodaření obcí

Podle nového záměru by probíhalo zpoplatnění formou vratné kauce. Splní-li investor všechny podmínky užití krajských pozemků a komunikace bude po realizaci projektu uvedena do původního stavu, kauce bude obci navrácena. „Toto nové opatření znamená celkové snížení příjmů do rozpočtu kraje ročně asi o pět až sedm milionů korun. Na druhé straně je to ale vyváženo pozitivním dopadem na hospodaření obcí,“ doplnil náměstek hejtmana Červíček.

Majetkový správce Správa silnic Královéhradeckého kraje, který má agendu na starosti, nyní předložil radě kraje podrobný návrh změn. Ten bude ještě předmětem posouzení v krajském výboru pro dopravu. Po prodiskutování bude záměr předložen k odsouhlasení krajské radě a zastupitelstvu. „Dle harmonogramu by mohly změny začít platit od 1. prosince 2017. Se zástupci obcí, které s námi o užití komunikací právě jednají nebo se k realizaci projektů připravují, budeme pochopitelně komunikovat o možných přechodných podmínkách,“ řekl ředitel příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje Petr Kašpar.