Domů Dění v regionech Kraj hledá zh...

Kraj hledá zhotovitele pro speciální stavbu. Bude jediná svého druhu na Vysočině

0
Včerejším rozhodnutím Rady Kraje Vysočina odstartoval proces zadání veřejné zakázky na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Objekt za desítky miliónů korun, který bude stát těsně u jihlavského sídla záchranářů na Vrchlického ulici, nemá svým charakterem v regionu obdoby. „Plně funkční by měl být nejpozději do konce roku 2020, pokud to bude dříve, bude to plus pro záchranný systém. S financováním stavby i vybavením pomůže z 85% IROP, tedy evropské fondy,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

 Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Josefa Pavlíka bude nový objekt dvoupodlažní s půdorysem nepravidelného obdélníku a bude umístěn těsně vedle současné budovy jihlavské záchranky směrem k obchodnímu centru. V novém výcvikovém středisku, které poskytne větší školící prostory oddělené od provozních částí krajské záchranky, budou moci záchranáři provádět mimo jiné výcvik ve specializovaných učebnách na simulátoru práce ve ztížených podmínkách.

K dispozici budou mít nejen letecký simulátor torza vrtulníku, který umožňuje simulaci práce v podvěsu, ale také pracoviště pro trénink tzv. Biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou, lezeckou stěnu, dva nejmodernější pacientské simulátory a další místnosti a prostory vč. vybavení na výcvik vyproštění z havarovaného vozidla. Díky novým kapacitám bude moci krajská záchranka proškolit o více než 80%  osob – tedy nově až 1515. Pro krajské záchranáře představuje nové výcvikové středisko zajištění pravidelného intenzivního prověřování zvládání mimořádných situací bez nutnosti přesunu a dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti, ideální simulaci reálných případů, jejich demonstraci pro další členy týmu.

Projekt s celkovými předpokládanými výdaji ve výši 85,4 mil. korun získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci specifického cíle 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a jeho 27. výzvy s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS.  Dotace ze strukturálních fondů ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu představuje 69,15 mil. korun, dalších 5 % celkových způsobilých výdajů ve výši 4 mil. korun pokryje dotace ze státního rozpočtu ČR, zbylé výdaje budou hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina.

Žádné komentáře

Napište komentář