Domů Dění v regionech Kraj podá pro...

Kraj podá projektový námět na odstranění paliva z lagun ve Vratimově

0

Aby už palivo z lagun Ostramo neohrožovalo obyvatele Vratimova, připravuje kraj projektový námět na jejich likvidaci. Ten chce předložit do nejbližší výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního programu Životní prostředí.

Zhruba šest tisíc tun paliva bylo do areálu bývalých vratimovských papíren navezeno v letech 2010 až 2011. Materiál představuje dlouhodobou ekologickou zátěž s negativním dopadem na lidské zdraví a životní prostředí. I přes snahu dotčených orgánů se dosud nepodařilo určit jeho vlastnictví.

Finanční i personální pomoc

„O problému, který ztrpčuje život lidem Vratimova, jsme jednali se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ostravy i Vratimova. Vratimovu jsme přislíbili finanční i personální pomoc při podání žádosti o dotaci na sanaci materiálu, říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí. „Abychom odstranění dlouholeté ekologické zátěže maximálně urychlili, rozhodli jsme se, že se iniciativy chopí kraj. S  Ostravou a Vratimovem budeme jednat o dalších možnostech kofinancování samotné realizace,“ dodává náměstkyně.

Krajští radní souhlasili s předložením projektového námětu do připravované výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky. „V případě akceptace námětu budeme pokračovat zpracováním projektu a podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu SFŽP,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová s tím, že k odvezení a ekologickému spálení materiálu by mohlo dojít do roku 2018.