Domů Dění v regionech Kraj poskytne...

Kraj poskytne školám na letošní investiční projekty více než 42 milionů korun

0

Financování celkem 13 letošních investičních projektů škol zřizovaných Zlínským krajem schválili krajští radní.

Školy na tyto projekty již získaly dotaci z evropských fondů či státního rozpočtu, případně jsou v procesu hodnocení řídícího orgánu. Kraj školám na přípravu a realizaci projektů poskytne peníze prostřednictvím účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku, nebo kombinací obojího. Celkově půjde o více než 42 milionů korun.

„Největší příspěvek ve výši 36,7 milionu korun poskytneme Gymnáziu Holešov, které letos přistoupí k dlouho plánovanému zateplení budovy školy. Jedná se o historický objekt z počátku minulého století. Budou zde vyměněna stávající okna i dveře, zateplena stropní konstrukce a část podkroví posledního nadzemního podlaží, upraven topný systém, rekonstruována fasáda objektu a provedena kompletní oprava střešní konstrukce včetně oken,“ informoval Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.

Přehled investičních projektů

 
 • Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří; příspěvek kraje: 719 tisíc korun
 • Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí – Metrologie pro technické obory; příspěvek kraje: 166 tisíc korun
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí; příspěvek kraje: 71 tisíc korun
 • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Modernizace strojírenských dílen; příspěvek kraje: 2,011 milionu korun
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou; příspěvek kraje: 120 tisíc korun
 • Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nových učeben pro výuku matematiky; příspěvek kraje: 146 tisíc korun
 • Gymnázium Otrokovice – Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie; příspěvek kraje: 168 tisíc korun
 • Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů; příspěvek kraje: 114 tisíc korun
 • Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen; příspěvek kraje: 874 tisíc korun
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů; příspěvek kraje: 181 tisíc korun
 • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – Modernizace pracoviště praktického vyučování; příspěvek kraje: 323 tisíc korun
 • Gymnázium L. Jaroše Holešov – Realizace úspor energie – OPŽP; příspěvek kraje: 36,696 milionu korun
 • Střední průmyslová škola Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření; příspěvek kraje: 470 tisíc korun