Domů Dění v regionech Kraj poskytne...

Kraj poskytne školám na letošní investiční projekty více než 42 milionů korun

Financování celkem 13 letošních investičních projektů škol zřizovaných Zlínským krajem schválili krajští radní.

Školy na tyto projekty již získaly dotaci z evropských fondů či státního rozpočtu, případně jsou v procesu hodnocení řídícího orgánu. Kraj školám na přípravu a realizaci projektů poskytne peníze prostřednictvím účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku, nebo kombinací obojího. Celkově půjde o více než 42 milionů korun.

„Největší příspěvek ve výši 36,7 milionu korun poskytneme Gymnáziu Holešov, které letos přistoupí k dlouho plánovanému zateplení budovy školy. Jedná se o historický objekt z počátku minulého století. Budou zde vyměněna stávající okna i dveře, zateplena stropní konstrukce a část podkroví posledního nadzemního podlaží, upraven topný systém, rekonstruována fasáda objektu a provedena kompletní oprava střešní konstrukce včetně oken,“ informoval Petr Gazdík, radní Zlínského kraje pro školství.

Přehled investičních projektů

 
 • Gymnázium Kroměříž – Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří; příspěvek kraje: 719 tisíc korun
 • Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí – Metrologie pro technické obory; příspěvek kraje: 166 tisíc korun
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště – Dílna HW a počítačových sítí; příspěvek kraje: 71 tisíc korun
 • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – Modernizace strojírenských dílen; příspěvek kraje: 2,011 milionu korun
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou; příspěvek kraje: 120 tisíc korun
 • Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – Vybudování nových učeben pro výuku matematiky; příspěvek kraje: 146 tisíc korun
 • Gymnázium Otrokovice – Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie; příspěvek kraje: 168 tisíc korun
 • Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů; příspěvek kraje: 114 tisíc korun
 • Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen; příspěvek kraje: 874 tisíc korun
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín – Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů; příspěvek kraje: 181 tisíc korun
 • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín – Modernizace pracoviště praktického vyučování; příspěvek kraje: 323 tisíc korun
 • Gymnázium L. Jaroše Holešov – Realizace úspor energie – OPŽP; příspěvek kraje: 36,696 milionu korun
 • Střední průmyslová škola Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření; příspěvek kraje: 470 tisíc korun

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *