Domů Dění v regionech Královéhradec...

Královéhradecký kraj bude žádat o dalších 200 milionů korun na kotlíkové dotace

0

V nové výzvě na kotlíkové dotace, kterou vyhlásilo v minulém týdnu Ministerstvo životního prostředí, se bude Královéhradecký kraj letos ucházet o dalších 200 milionů korun. Za ty by se mělo v regionu vyměnit do roku 2019 na 2000 kotlů spalujících uhlí. První výzva pro majitele rodinných domů by mohla být vyhlášena ještě do konce letošního roku. Ze strany Ministerstva životního prostředí ovšem dochází k zásadním změnám podmínek a Královéhradecký kraj se snažil během schvalování uplatnit své připomínky.

O dalších 200,1 milionů korun z evropských dotací, které budou využity na tzv. kotlíkové dotace, zažádá Královéhradecký kraj do konce dubna 2017. Za tyto finance se zaváže vyměnit 2083 kotlů, které nyní spalují uhlí. Termíny, kdy budou moci lidé o dotace z nové výzvy žádat, ještě nebyl přesně stanoven, ale vyhlášení se předpokládá ještě do konce roku 2017.

Jisté ovšem je, že oproti výzvám minulým dojde k určitým změnám v pravidlech poskytování dotací. „Výraznými změnami podmínek nás Ministerstvo životního prostředí poněkud překvapilo. Určité změny jsme očekávali, k některým jsme se prostřednictvím Asociace krajů snažili uplatnit připomínky. Obáváme se například, že úplné zastavení podpory kotlům spalujících výhradně uhlí, podobně jako omezení možnosti pořízení kombinovaného kotle na uhlí a biomasu pouze na zařízení s automatickým přikládáním paliva, by mohlo části žadatelů zkomplikovat přístup k dotaci. Přesto věříme, že uspokojíme většinu zájemců,“ uvádí hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který připomínky v rámci AKČR uplatňoval.

Kraj má za sebou více než roční zkušenost s Kotlíkovými dotacemi druhé generace, kdy se podařilo uspokojit více než 1600 žadatelů. Svými dvěma zásadami – dotace bez front (výhradně elektronický příjem žádostí) a dotace bez půjček (nabídka zálohového čerpání dotace) se zařadil k těm progresivnějším regionům. Nabídkou veřejných seminářů a osobních konzultací se úředníci snaží pomoci každému, kdo má o podporu na výměnu zdroje vytápění zájem. Nebude tomu jinak ani v dalším kole. „Semináře, které přiblíží mimo jiné novinky v dotačním programu, jsou předběžně naplánovány na září tohoto roku a proběhnou opět na několika místech kraje,“ doplnil radní pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu,
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)
  • plynový kondenzační kotel.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč