Domů Dění v regionech Královehradec...

Královehradecký kraj chystá další centrální nákup energií

0

Odběr elektrické energie a zemního plynu pro organizace zřizované Královéhradeckým krajem a jím založené obchodní společnosti je smluvně zajištěn do konce letošního roku. Kraj přitom využívá výhod plynoucích z centrálních nákupů na komoditní burze, především významné finanční úspory. Stejný postup se proto chystá pro zajištění dodávek na roky 2018 a 2019.

Královéhradecký kraj a jím zřizované organizace a založené společnosti nakupují energie centrálně prostřednictvím burzy od roku 2011, od roku 2012 prostřednictvím krajské společnosti CIRI. Dodávky jsou stávajícími smlouvami zajištěné do konce letošního roku. Při posledním nákupu elektrické energie v roce 2015 se podařilo roční náklady oproti předcházejícímu období snížit o více než šest milionů korun. Náklady na plyn byly při tomto zatím posledním nákupu na burze meziročně sníženy o zhruba pět milionů.

Komoditní burza

 „Také pro příští dva roky počítáme s nákupem energií prostřednictvím komoditní burzy. Výhodami tohoto způsobu je větší transparentnost, právní jistota, jednoduchost, ekonomická výhodnost, a také flexibilita. K nákupu energií na příští dva roky kraj využije Českomoravskou komoditní burzu v Kladně,“ řekl radní Václav Řehoř, který je odpovědný za oblast investic a majetku.

Centrum investic, rozvoje a inovací nyní provádí analýzu všech krajských odběrných míst. Těch je 254 u plynu a 470 u elektřiny. Na základě údajů za rok 2016 se pro další období předpokládá odběr elektrické energie ve výši přes 32 tisíc MWh za jeden rok, což na příští dva roky dělá téměř 60 milionů korun bez daně.

U plynu se roční spotřeba odhaduje na 70 tisíc MWh. Při předpokládaných cenách se na další dva roky jedná o odběr plynu v hodnotě zhruba 85 milionů korun bez daně.