Domů Dění v regionech Královéhradec...

Královéhradecký kraj zazářil ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2018

0

Královéhradecký kraj vyniká skvělými podmínkami na pracovním trhu, na výborné úrovni je vzdělávání, region nabízí výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití. Lidé jsou v kraji spokojeni a mají také objektivně proč. Potvrdil to výzkum Místo pro život, ve kterém analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Hlavní město Praha.

V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v regionu jednu z nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v České republice.

Na jižní Moravě jsou lidé spokojeni se zdravotnictvím

Obyvatelé Jihomoravského kraji si nestěžují na dostupnost lékařské péče, zařízení pro seniory nebo kapacitu lůžek v nemocnicích. V celorepublikovém srovnání si pochvalují také rozvoj infrastruktury, bezpečnost nebo péči o děti a vzdělávání. V průzkumu naopak ukázali, že by se v regionu mělo zapracovat na životním prostředí, kam spadá také produkce odpadu, míra recyklace odpadu nebo investice na ochranu životního prostředí. Tvrdá data ukazují, že se Jihomoravský kraj může chlubit druhou nejvyšší atraktivitou vysokých škol. Lidé v kraji si mají kde užít svůj volný čas, kraj obsadil druhé místo v počtu kulturních akcí, má také hodně bazénů a koupališť a dobrou sít a vybavenost knihoven. Na jižní Moravě jsou třetí nejvyšší průměrné mzdy, konkurence na pracovním trhu je velmi nízká. Špatně je na tom kraj s ekologií, a to především kvůli nízkému podílu zeleně a chráněných krajinných oblastí, nízké recyklaci odpadu a velké produkci podnikového odpadu.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2018
1. Královéhradecký kraj
2. Zlínský kraj
3. Hlavní město Praha
4. Jihomoravský kraj
5. Kraj Vysočina
6. Liberecký kraj
7. Jihočeský kraj
8. Plzeňský kraj
9. Pardubický kraj
10. Olomoucký kraj
11. Moravskoslezský kraj
12. Středočeský kraj
13. Karlovarský kraj
14. Ústecký kraj

 

 

Srovnávací výzkum Místo pro život už osmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.