Domů Dění v regionech Lepší vzduch ...

Lepší vzduch do roku 2020: brněnští radní schválili Akční plán

Město Brno má v ruce realistický plán na zlepšení ovzduší. Akční plán čítá na dvě desítky konkrétních opatření, k jejichž naplnění rozděluje desítky dílčích termínovaných úkolů pro jednotlivé magistrátní odbory. Právě to je podstatnou změnou oproti dříve schvalovanému Programu zlepšení kvality ovzduší, ve kterém konkrétní úkoly a termíny chyběly. Základním cílem Akčního plánu je snížit v Brně do roku 2020 znečištění ovzduší pod zákonem požadované hodnoty.

„Akční plán není vize nebo studie. Jde o soubor konkrétních úkolů, které mají na starosti konkrétní úředníci magistrátu. Jeho hlavním cílem je motivovat k šetrnější mobilitě, lépe uklízet silnice, dostat více zeleně do ulic a lépe informovat občany. Město velikosti Brna, které má ambici se umisťovat na čele žebříčků světových metropolí, si nemůže dovolit překračovat limity škodlivin v ovzduší a nemít plán, jak to změnit,“ řekl náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Hlavní viník? Doprava

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Brně je doprava, proto je Akční plán úzce propojen s cíli Plánu udržitelné městské mobility, jehož vize byla schválena na konci roku 2015. Naplněním Plánu mobility, především pak vize města krátkých vzdáleností, bez pochyb dojde ke snížení produkce škodlivých látek v ovzduší.

Akční plán nadto pracuje s opatřeními v dopravě nejen během smogových situací, obnovou vozového parku města i jeho organizací nebo zavedením chytré parkovací politiky. Nově nastaven bude systém úklidu komunikací v zimním období, aby posypový materiál zbytečně nezvyšoval prašnost. Dalším úkolem je posílit výsadbu tzv. „izolační zeleně“ v okolí silnic a zlepšit péči o ni, včetně správného sečení trávníků. Zlepšovat se bude také informovanost veřejnosti, ať už pomocí internetu nebo infopanelů ve veřejném prostoru. Dokument Akční plán bude Odbor životního prostředí MMB každoročně vyhodnocovat a aktualizovat o nová opatření.