Domů Dění v regionech Ministerstvo ...

Ministerstvo chce vysokorychlostní trať přes Vysočinu jinde, než je v územním plánu

0

Přes Vysočinu má vést v budoucnu vysokorychlostní trať, po které by vlaky mohly jezdit teoreticky až rychlostí tři sta padesát kilometrů za hodinu. Z Jihlavy do Brna by se tak dalo dojet vlakem do pětatřiceti minut, do Prahy za čtyřicet a například do Vídně za dvě hodiny a patnáct minut. Ministerstvo dopravy však plánuje vést trasu tratě jinudy, než jak je zaznamenaná v platném územním plánu.

I proto včera v Jihlavě prezentovali zástupci ministerstva dopravy starostům měst, obcí a vedení kraje plány a záměry na budoucí vysokorychlostní vlakové spojení českých i zahraničních metropolí. Už z dřívějších schůzek totiž bylo jasné, že ministerstvo nepočítá s variantou trati, která je zanesená v platném územním plánu, a místo toho pracuje s jinými možnostmi.

„Protože Kraj Vysočina není nositelem projektu, ale má zájem na sdílení maximálního množství informací, trvalo vedení kraje na tom, aby ministerstvo prezentovalo aktuální stav přímo v regionu, kterého se může projekt dotknout. Nejde o první, ani o poslední informační schůzku,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Kraje Vysočina Libor Joukl.

Diskuze a kompromis

V Územním plánu Kraje Vysočina je totiž zakreslena úplně jiná trasa tratě s územní rezervou v šířce šest set metrů přes celé území Vysočiny od severozápadu k jihovýchodu. Podle zástupců kraje by tak mělo ministerstvo nové trasování nejdříve prodiskutovat a najít kompromis se všemi, kterých by se změny mohly dotknout. Úpravy si totiž vyžádají zásah do katastrů obcí i revizi původní územní rezervy.

Případná změna Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je pravděpodobná až v letech 2017 – 2018. V této chvíli územní dokumentace Kraje Vysočina, tedy ani obcí, s novou variantou vedení vysokorychlostní tratě nepočítá.

„Veřejnost, obce i kraj mají tedy dostatek času projekt studovat, společně ho připomínkovat, hledat kompromisy, argumentovat ekonomickou efektivitu projektu – ale s chladnou, klidnou hlavou, s vědomím významu této trasy pro dopravní význam Kraje Vysočina, dostupnosti pracovních příležitostí v českých metropolích a s přihlédnutím k dopravním potřebám příštích generací,“ řekl radní Kraje Vysočina pro oblast územního plánování Martin Hyský.