Domů Dění v regionech Ministerstvo ...

Ministerstvo dá peníze na likvidaci ekohavárií. Začne s bývalou textilkou na Svitavsku

Rozbořená textilka skrývá ve svých útrobách otevřené barely a plechovky s chemikáliemi. Kdokoliv se k nim může dostat. Když zaprší, vsakují se nebezpečné látky spolu s deštěm do země. Kvůli majetkovým sporům se k jejich odstranění nikdo nemá. Nakonec musí ekohavárii zlikvidovat obec nebo kraj. Právě v takových případech má pomoci nový dotační program, který spustilo Ministerstvo životního prostředí.

Příklad z úvodu se týká bývalého závodu textilky Vitka v Brněnci v Pardubickém kraji. Z chátrající budovy se stane pilotní projekt dotačního programu, který připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Kraje a obce z něj získají peníze na sanaci míst, která se dostala do takového stavu, že ohrožují zdraví lidí i přírodu.

Bývalá textilka v Brněnci není totiž jediný podobný případ. Černých skládek, továren a skladů v havarijním stavu jsou v Česku desítky. „Na mnohých takových místech leží různá množství nebezpečných odpadů,“ přiblížil ministr životního prostředí Richard Brabec a připodobnil podobné areály k časovaným bombám.

Právě po návštěvě Brněnce se ministr rozhodl situaci řešit. Výsledek má podobu nového dotačního programu, do kterého půjde 100 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.

Na projekty, které uspějí v dvoukolové výzvě, dají kraje pětinu

O peníze na první projekty sanací ekohavárií si můžou obce a kraje zažádat už koncem března. Výzvy budou dvoukolové. V prvním odešlou krajští úředníci na SFŽP projektové náměty, které posoudí Česká inspekce životního prostředí z pohledu závažnosti a priorit v řešení. V druhém kole předloží obce nebo kraje plné žádosti o podporu už na konkrétní, předposouzené projekty.

SFŽP pak zaplatí 80 procent nákladů na celou akci, 20 procent zbude na kraj. Obce se ale musí zavázat, že začnou peníze vymáhat zpět po majiteli, jakmile to bude právně možné. „Dvoukolová výzva byla zvolena zcela záměrně, v prvním kole získáme data pro monitoring postižených lokalit a ve druhém kole již budou zpracovány plné žádosti na konkrétní opatření na základě naši výzvy a přímé komunikace s předkladatelem žádosti,“ vysvětlil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Bývalý závod Vlněny v Brněnci se stane pilotním projektem tohoto programu. Ministr Brabec už slíbil pomoc hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému. „S panem ministrem jsme se domluvili, že kraj odstraní environmentální riziko z areálu neprodleně a na své náklady. Ty mu pak budou proplaceny právě z nově vznikajícího programu,“ uvedl Netolický.

Odstranit a zajistit chemikálie z rozpadající se textilky přitom nebude levné. Hejtman odhadl náklady na zhruba čtvrt milionu korun.