Domů Dění v regionech Ministr Havlí...

Ministr Havlíček předložil tripartitě záměry státu při těžbě a využití lithia v České republice

Při 138. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR předložil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček záměry státu při těžbě a využití lithia. Společného jednání se vedle premiéra Bohuslava Sobotky zúčastnili další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

V posledních dvou desetiletích se zásadním způsobem změnilo spektrum komodit, o které se světový surovinový průmysl zajímá. Lze sledovat jasný posun od tradičních nerostných surovin k surovinám moderním a především k tzv.  high-tech surovinám, kam lithium bezesporu patří.

„Nová česká státní surovinová politika si je přesunu zájmu k moderním nerostným komoditám velmi dobře vědoma. A právě lithium takovou komoditou bezesporu je,“ uvedl ministr Havlíček v úvodu svého projevu.

Využitelnost lithia tkví především v moderních průmyslových odvětvích budoucnosti, jako je elektronika. Používá se především při výrobě baterií pro přenosnou elektroniku, jako jsou mobilní telefony, laptopy, fotoaparáty, kamery a lékařské přístroje. Velký potenciál jeho budoucího využití je zřejmý nejen při výrobě elektromobilů, ale i pro velkokapacitní skladování energie. Rozšíření technologie velkokapacitního skladování energie by mohlo být velkým impulsem pro novou generaci obnovitelných zdrojů.

Chyběl systematický geologický průzkum

„O moderní komodity se před několika lety nikdo příliš nezajímal a stát v minulých dvou desetiletích bohužel poněkud rezignoval na systematický geologický průzkum. Případ lithia proto dobře ukazuje, že nelze nikdy rezignovat na zpřesňování a aktualizaci znalostí o nerostném bohatství ČR. V případě lithia je situace o něco lepší, přestože data, která máme k dispozici, nejsou úplná,“ pokračoval ministr Jiří Havlíček.

Naše země disponuje v lokalitě Cínovce na evropské poměry významnými zdroji této suroviny. V regionu probíhá několik let podrobný geologický průzkum s nadějnými výsledky, což ovšem neznamená, že se zde projekt získávání lithia uskuteční.  Existují zde sice rozsáhlé zdroje, ale obsahy lithia v rudě jsou velmi nízké. Kromě toho je lithium obsaženo v lithné slídě cinvalditu a technologie jeho získávání z tohoto materiálu není nikde ve světě realizována.

V lokalitě Cínovce se uvažuje o dvou typech projektů: Prvním z nich je přetěžení zbytků (odpadů) po někdejší těžbě cínu a získání koncentrátu lithné slídy – zde se ovšem nejedná o těžbu v pravém slova smyslu, ale spíše o úklid po těžbě. V zásadě se jedná o dva projekty – Cínovec a Horní Slavkov  – z nichž první má všechna potřebná povolení a u druhého je realizován proces EIA. Jedná se o menší projekty, které by využily desetiny procenta z celkových očekávaných zdrojů.

Budoucí hlubinná těžba lithia

Druhým projektem je případná budoucí hlubinná těžba lithia v lokalitě Cínovec. Projekt je ve fázi podrobného geologického průzkumu, jenž provádí, na základě platných průzkumných licencí, česká firma Geomet, vlastněná australskou společností European Metals. Rozhodnutí o realizaci projektu učiní firma po dokončení finančně náročného průzkumu a po zpracování studie proveditelnosti.

„Ochranu českého zájmu vidíme především v uplatnění požadavku na maximální možné zhodnocení získané suroviny na českém území, a to do podoby materiálu či výrobku s maximální přidanou hodnotou, ideálně až do podoby lithiových baterií a v nejlepším případě do podoby elektromobilů,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Využitím lithia existuje šance v ČR rozvíjet skutečně vysoce vyspělou výrobu s přidanou hodnotou. V ČR existuje či se staví několik závodů na výrobu lithiových baterií (HE3DA, A 123 Systems, EV Battery) a je plánována japonská investice do výstavby továrny na výrobu elektrolytu do baterií elektromobilu, kterou by měla realizovat firma Central Glass v Pardubicích.

Požadavek maximálního možného zhodnocení získávané suroviny na českém území je v souladu s novou státní surovinovou politikou a panuje na něm široká shoda – tento postoj respektují i držitelé průzkumných a dalších licencí v cínovecké lokalitě.

Opatrnost je na místě

Ačkoli projekt těžby lithia vypadá velmi nadějně, měl by v něm stát postupovat s určitou opatrností. V příštích letech může dojít k objevu jiné technologie velkokapacitních baterií a ty lithiové mohou být ve vývoji jen krátkou epizodou. Zároveň nelze bezpečně predikovat další cenový vývoj komodity, protože ČR není sama, kdo k lithiu ubírá svou pozornost. Druhý nadějný evropský projekt se rýsuje v Srbsku.

„České lithium se může stát velkou příležitostí, a proto by měl stát tuto problematiku podrobně sledovat. Nezbytná je však také určitá opatrnost. Mimo jiné proto, že není dosud stoprocentní, že se další vývoj bude ubírat cestou elektromobility a ne například využitím vodíkových pohonů. Nebo že nebude realizována jiná účinnější technologie výroby baterií,“ dodal ministr Jiří Havlíček.

Zástupci zaměstnavatelských svazů i představitelé odborových organizací se seznámili s aktuálním stavem dané problematiky, podpořili myšlenku maximálního možného zhodnocení komodity na českém území, bude-li některý z uvažovaných projektů realizován, a požádali Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby problematiku dále sledovalo.

Žádné komentáře

Napište komentář