Domů Dění v regionech Moravskoslezs...

Moravskoslezské nemocnice skončily za první pololetí v plusu

0

Z červených do černých čísel se i přes složitou situaci v českém zdravotnictvím podařilo přehoupnout šesti nemocnicím zřízeným Moravskoslezským krajem. Za první pololetí letošního roku vykázaly třímilionový zisk.

Pro pacienty a personál nemocnic v Havířově, Opavě, Frýdku-Místku, Krnově, v Karviné-Ráji a Třinci-Sosně to znamená, že si nemocnice budou moci dovolit více investovat. „Úspory budou nemocnice zpětně investovat především do obnovy zdravotnické přístrojové techniky, nákupu zdravotnického materiálu a budou sloužit také k odměňování zdravotnického personálu,“ předestřel náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek s tím, že tyto kroky mají pozitivně ovlivní kvalitu poskytované péče.

Podle Martinka průběžné kontroly plnění finančních plánů ukazují, že v hospodaření krajských nemocnic pokračuje pozitivní trend. Ve srovnání se situací v loňském roce je celkový výsledek jejich hospodaření o zhruba 129 milionů korun lepší.

Zisku podle jeho tvrzení nemocnice nedosáhly na úkor rušení nelukrativních lékařských oborů. „Krajské nemocnice garantují zajištění léčebné péče v ambulantní i lůžkové části v plném spektru lékařských oborů. Cílem je poskytnout pacientům kvalitní lékařskou péči s ohledem na odbornou profilaci krajských nemocnic,“ uvedl Martinek s tím, že na kladný výsledek hospodaření má vliv několik faktorů.

Dvě nemocnice, jeden ředitel

Nemalé úspory prý generuje nový způsob řízení krajských nemocnic. „Loni na jaře jsme zavedli takzvané personální unie, kdy dvě nemocnice jsou manažersky řízeny jedním ředitelem. Peníze se ušetřily díky tomu, že personální unie velmi dobře spolupracují, sdílejí činnosti a informace. V oblasti nákupu léků, speciálního zdravotnického materiálu či režijního materiálu, se díky tomu podařilo sjednotit a zároveň snížit ceny u stejných nakupovaných komodit,“ konstatoval Martinek.

Upozornil, že těchto výsledků dosáhly nemocnice zřízené Moravskoslezským krajem i přes negativní dopady oslabení koruny v závěru loňského roku, které znamenaly nárůst cen léků, zdravotnické techniky a materiálu. „Nemocnice více spolupracují v laboratorním komplementu, využití přístrojů, v lůžkové zdravotní péči, v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání,“ upřesnil náměstek.

Jednotný postup pomohl při vyjednávání s pojišťovnami

Díky personálním uniím a jednotnému vyjednávání se podařilo dohodnout také jednotné smluvní podmínky se zdravotními pojišťovnami. Zároveň se kraj i jeho nemocnice snaží co nejvíce využívat evropské peníze a investují do výstavby nových pavilonů, rekonstrukce a zateplení budov, ekologizace a bezbariérovosti zařízení, obnovení přístrojové techniky, elektronizace zdravotnictví, nákupu nových lůžek a také sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje.

Cílem všech krajských nemocnic je průběžně vytvářet potřebné finanční zdroje na investice a obnovu zdravotnického zařízení a přístrojů, jež budou sloužit ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče a zlepšování prostředí pro pacienty a zaměstnance nemocnic. Benchmarking krajských nemocnic pravidelně doplňují informace o saldu pohledávek a závazků z obchodního styku, přičemž ředitelé nemocnic mají zřizovatelem – Moravskoslezským krajem – uloženo dodržet vyrovnané saldo.

„K letošnímu 31. červenci vykázaly nemocnice kladné saldo ve výši zhruba 115 milionů korun. Ve srovnání s loňským rokem se zlepšila také platební schopnost krajských nemocnic. Celkové závazky z obchodního styku se snížily o 54 milionů korun, přičemž míra závazků po lhůtě splatnosti meziročně klesla z 20 na 11 procent. Například jen závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti do třiceti dnů se snížily o 12 milionů korun,“ konstatoval náměstek hejtmana Jiří Martinek.