Domů Dění v regionech Moravskoslezs...

Moravskoslezský kraj má připravený rozpočet. Řada je na občanech

0

S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím, kolik padne na dopravu a další aktivity? Do čeho se bude investovat? Rozpočet na rok 2017 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit.

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 je od 6. prosince zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje. Své připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 21. prosince 17 hodin na podatelnu krajského úřadu, nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 22. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje v celkové výši 7, 886 miliardy korun je navrhován jako schodkový – počítá s příjmy 6, 965 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 7, 886 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 921 milionů korun, využije kraj peníze z úvěru na předfinancování akcí spolufinancovaných z Evropské unie a z úspor.

Předpokládá růst HDP o 2,5 procenta

„Návrh rozpočtu je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice – predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2,5 procenta. Vychází také ze základních parametrů schválených našimi předchůdci, tedy krajskou radou minulého volebního období. Byly do nich promítnuty priority současného politického vedení kraje, zejména podpora zaměstnanosti,  vzdělání a inovací, rozvoje smart regionu, řešení vědecké knihovny, financování sociálních služeb,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 5, 704 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou. Upozornil také na to, že nová politická reprezentace nepočítá s přijetím nového úvěru.

O půl miliardy korun víc na investice

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 22. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba o půl miliardy korun více než letos. „Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 2, 182 miliardy korun. Většinu tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů. K největším plánovaným investicím patří například rekonstrukce silnice III/4676 a dvou mostů za Dolním Benešovem za 20 milionů korun, rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D příspěvkové organizace Nový domov v Karviné za 18 milionů korun. Investovat chceme i do krajských nemocnic, počítáme například se stavebními úpravami pavilonu H ve Slezské nemocnici Opava za více než 33 milionů korun, s rekonstrukcí elektroinstalace v nemocnici v Orlové, která vyjde na 30 milionů korun.

Vyčlenili jsme i peníze na stavební úpravy školních budov a další,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.