Domů Dění v regionech Moravskoslezs...

Moravskoslezský kraj podpoří životní prostředí sedmnácti miliony

0
Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační programy na podporu aktivit, vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Z rozpočtu na ně vyčlenil 17 milionů korun. „Vyhlášený dotační program na podporu drobných vodohospodářských staveb je určen menším obcím, kterým na realizaci určitých akcí nestačí obecní rozpočet a ani na ně není možné čerpat dotace z jiných finančních zdrojů. Může jít například o výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodních sítí nebo úpraven pitné vody. Z krajského rozpočtu je na tyto aktivity vyčleněno 15 milionů korun,“ říká náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová. „Další dotační program, zaměřený na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, podpoří subjekty, které jsou aktivní v oblasti environmentální výchovy a související poradenské činnosti, v procesu místní Agendy 21 nebo při zavádění environmentálních manažerských systémů. Z krajského rozpočtu jsou vyčleněny dva miliony korun,“ dodává Jarmila Uvírová.

Dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody

Podobně jako v předchozích letech vyhlásil kraj i na rok 2017 dotační program na podporu výstavby a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody v menších obcích s počtem obyvatel do 2000 a do 5000 obyvatel v případě, že projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem obyvatel do 500. Potenciální žadatelé se mohou o dotačním programu více dozvědět na pracovním semináři 12. 1. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Bližší informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace – Vyhlášené dotační programy. Žádosti o dotace je možno podat od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.

Dotační program na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

Jednoletý program na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje je opět zaměřen na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i environmentálního poradenství, na podporu procesu místní Agendy 21 a zavádění environmentálních manažerských systémů (např. systém řízení a auditu příznivý k životnímu prostředí známý pod zkratkou EMAS či ISO 14001). Bližší informace jsou uvedeny na elektronické úřední desce krajského úřadu v sekci Dotace –Vyhlášené dotační programy. Žádosti o dotace je možno podat od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017.