Domů Dění v regionech Moravskoslezs...

Moravskoslezský kraj pokračuje v elektronizaci veřejné správy

Moravskoslezský kraj pokračuje v elektronizaci veřejné správy – v rozvoji, modernizaci a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Na realizaci rozsáhlého projektu umožňujícího efektivní „elektronické vládnutí“ v rámci korporace, tzn. krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, získal téměř 44milionovou dotaci z evropských fondů a státního rozpočtu.

Projekt využívá Architekturu ICT Moravskoslezského kraje, která vznikla loni a slouží kraji ke standardizaci a řízení ICT v rámci celé korporace, rozšíření ICT služeb z krajského úřadu na 223 organizací a ze 700 zaměstnanců krajského úřadu až na 25 tisíc uživatelů z příspěvkových organizací.

 „Další elektronizace umožní krajskému úřadu kvalitněji a efektivněji řídit rozsáhlou a složitou korporaci. Elektronické vedení agendy, komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě také usnadňuje styk veřejnosti s úřady, občanům nebo podnikatelům šetří čas, zajistí větší otevřenost a transparentnost veřejné správy, efektivitu fungování úřadů a ušetří spoustu veřejných peněz. Jinými slovy – je to další využití moderních, chytrých technologií tak, aby život občanů v našem kraji byl příjemnější a levnější,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Zvýšení efektivity i bezpečnosti

Cílem projektu je zvýšení efektivity, standardizace, zajištění bezpečnosti a centralizace podpůrných informačních systémů. Přinese zřízení centrálního e-mailu pro celou krajskou korporaci, řešení správy identit a zálohování dat.

„Díky projektu budou všechna data krajské korporace spolehlivě zabezpečena, zálohována, bude je možné v případě potřeby také znovu obnovit,“ dodal ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Projekt „Rozvoj architektury ICT v Moravskoslezském kraji“ spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) a stát (MMR 5%). Moravskoslezský kraj tak navazuje na aktivity z minulého programovacího období Evropské unie 2007-2013, kdy vybudoval Technologické centrum kraje, provedl vnitřní integraci úřadu nebo digitalizoval knihovní fond paměťových institucí v kraji.