Domů Dění v regionech Most ve Svina...

Most ve Svinarech bude od středy 18. ledna pro veškerou dopravu uzavřen

0

Z důvodu havarijního stavu rozhodla Správa silnic Královéhradeckého kraje o uzavření mostu plukovníka Šrámka ve Svinarech. Most bude uzavřen pro veškerou dopravu od středy 18. ledna, a to na dobu neurčitou. Bude ovšem přístupný pro pěší a cyklisty. Správa silnic Královéhradeckého kraje tak činí na základě výstupů z provedené mimořádné mostní prohlídky a diagnostického průzkumu konstrukce.

Důvodem k uzavření mostu je dlouhodobě se zhoršující stavební stav. Z aktuálních výstupů vyplývá, že provoz na mostě ze statického hlediska již není bezpečný, a to vzhledem k havarijnímu stavu zejména nosné konstrukce mostu.

Most bude uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu od středy 18. ledna 2017 od 4. hodiny ranní. Průchod bude umožněn jen pěším a cyklistům, a to po cestě, která dosud sloužila automobilové dopravě, lávka bude uzavřena. Jak dlouho bude most uzavřen, se nyní nedá předjímat. Bude se zvažovat i varianta dočasné opravy pomocí mostního provizoria.

Významný dopad i na MHD

K uzavření mostu pro veškerou dopravu přistupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje po společné dohodě s odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové i Policií ČR a Dopravním podnikem města Hradec Králové. Uzavření mostu má významný dopad i na hradeckou městskou hromadnou dopravu. Dopravní podnik města Hradec Králové již zveřejnil náhradní autobusové trasy.

Královéhradecký kraj plánuje nahradit havarijní most mostem novým. Odhadované náklady na novou mostní konstrukci jsou zhruba 40 milionů korun. Kraj by chtěl stavbu financovat buď z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, nebo z vlastních zdrojů. Zahájení realizace tohoto projektu se odhaduje buď na rok 2018, nebo 2019. Nyní je zpracována projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a na jaře by mohlo být zažádáno o územního rozhodnutí.