Domů Dění v regionech Na Moravskosl...

Na Moravskoslezsku končí druhý cyklus častého čištění silnic

0

Na ty nejprašnější silnice v Moravskoslezském kraji vyjíždí kropící a zametací vozy jednou za tři týdny. Čistit silnice přitom nařizuje zákon pouze dvakrát ročně. Lidem se totiž kolem těch nejšpinavějších silnicí v regionu špatně dýchalo. Teď by se jim podle zástupců kraje mělo dýchat lépe.

Čistit silnice nad limit, který jim přikazuje zákon, se rozhodli moravskoslezští radní hned po zimě. Na vytypované komunikace v celkové délce asi čtyři sta kilometrů tak vyjíždí čistící vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje jednou za tři týdny.

„Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. K celkovému vyhodnocení akce přistoupíme v listopadu po ukončení všech čtyř cyklů nadlimitního čištění komunikací. Odhadujeme, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc smeteme zhruba 1440 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší,“ konstatoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a dopravu Daniel Havlík.

Druhý cyklus nadlimitního čištění silnic skončí v druhé polovině července. Záleží však i na počasí. K častému čištění silnic přistoupili radní i proto, že jsou v Moravskoslezském kraji dlouhodobě překračovány limity prachu ve vzduchu.

Prach se do vzduchu dostává z aut i samotných silnic

Ten se do ovzduší dostává jednak kvůli emisím z automobilové dopravy – například při brzdění se z obrušovaných brzdových destiček dostává do vzduchu prach a stejně tak i z výfuků aut, ale auta také výří již usazený prach na silnicích.

„Častější čistění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace I., II. a III. třídy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy,“ dodal náměstek hejtmana Daniel Havlík.

Aby bylo nadstandardní čištění silnic co nejefektivnější, sladil kraj jeho termíny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, za které zodpovídají města a vesnice. Za rok tak na úklid navíc vydá klaj přibližně osm milionů korun.

„Častějším čištěním silnic se razantně sníží množství prachu a dalších škodlivých látek v ovzduší. Ocení to nejen citliví jedinci jako jsou senioři, děti a těhotné ženy, ale zejména alergici a astmatici. Toto opatření by mohlo přispět k zlepšení jejich zdravotního stavu a celkové kvality života, dá se totiž předpokládat, že díky čistějšímu ovzduší je postihne méně astmatických a alergických záchvatů,“ uvedl lékař a ředitel Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel.