Domů Dění v regionech Na rozvoj Brn...

Na rozvoj Brněnské metropolitní oblasti je určeno víc než 5 miliard korun

0

Město Brno jakožto nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti začalo v minulých dnech vypisovat první výzvy nositele v rámci nástroje integrovaných územních investic (ITI). V rámci těchto výzev se ve městě Brně postupně začnou realizovat např. projekty prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí nebo rozvoje dopravní telematiky.

Důležitým předpokladem pro to, aby mohly být první výzvy nositele ITI pro Brněnskou metropolitní oblast vypsány, bylo schválení předložené strategie všemi dotčenými ministerstvy. Tento proces trval přibližně osm měsíců. Strategie byla schválena dne 13. října 2016, kdy prošla kontrolou věcného hodnocení.

Hlavně strategické projekty

Schválení strategie a vypsání výzev je dobrou zprávou pro všechny potenciální žadatele o dotaci. Finanční alokace pro ITI vyjednaná s jednotlivými ministerstvy totiž přesahuje 5 mld. Kč. Z nich budou financovány zejména strategické projekty celoaglomeračního významu. Typicky třeba projekty prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, dopravních terminálů, telematiky, cyklodopravy anebo projekty zaměřené na protipovodňová a revitalizační opatření na řekách, odpadové hospodářství, či infrastrukturu sociální oblasti a vzdělávání.

 „Pevně věříme, že nástroj integrovaných územních investic je tím správným impulsem pro nastavení dlouhodobé spolupráce mezi Brnem a okolními obcemi, která bude výhodná pro všechny zainteresované strany,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Dva roky přípravy

Přípravy samotné Strategie probíhaly na partnerské bázi téměř dva roky a bylo do ní zapojeno široké spektrum subjektů z celé metropolitní oblasti. Strategické plánování totiž nelze omezovat administrativními hranicemi města Brna. Důraz na rozvoj spolupráce Brna a jeho zázemí proto bude i základním východiskem nově připravované Strategie pro Brno.

„Schválení tohoto strategického dokumentu je významným milníkem nejen pro město Brno, ale pro celou aglomeraci. Společně ve spolupráci s ostatními městy a obcemi, které patří do Brněnské metropolitní oblasti, píšeme novou kapitolu z hlediska chápání pojmu strategické plánování. Neomezujeme se totiž pouze na administrativní hranice obcí, ale vnímáme území Brněnské metropolitní oblasti jako jeden funkční celek,“ dodal primátor Petr Vokřál.