Domů Aktuálně Na stránkách ...

Na stránkách Zlína už nebudou záznamy ze zasedání, město se bojí porušení zákona

Město Zlín už nebude na svých webových stránkách archivovat záznamy ze zasedání zastupitelstev města Zlína. Obává se totiž postihu ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který k archivování těchto záznamů zaujímá v současné době negativní posto.

Zlín – Za každý zveřejněný záznam na webových stránkách obce může Úřad pro ochranu osobních údajů udělit pokutu až 10 milionů korun „Pokud dojde k názoru, že došlo k naplnění skutkové podstaty ustanovení paragrafu o ochraně osobních údajů. Ten stanovuje, že právnická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že uchovává osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování a zpracovává osobní údaje bez souhlasu dotčených osob, přičemž tímto svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života ohrozí větší počet osob,vysvětlil Oldřich Hlaváček z právního odboru magistrátu.

Dodal, že stažením již zveřejněných archivovaných záznamů přenosů a neukládáním dalších zareagovalo na hrozbu případného postihu ze strany ÚOOÚ stejně jako Zlín také statutární město Liberec.

O tom, že případný postih ze strany ÚOOÚ je reálný, svědčí to, že tento úřad v současné době šetří postup Karlových Varů, které záznamy ze zasedání zastupitelstev na svých webových stránkách nadále archivují. Kromě Karlových Varů ponechala videoarchiv ze zasedání zastupitelstev na svých stránkách také města Jihlava, Hradec Králové, Pardubice a Děčín.

I když město Zlín ukončilo archivování záznamů z jednání zastupitelstev, bude nadále pokračovat v pořizování on-line přenosů z těchto jednání. Občané tak nepřijdou o možnost sledovat průběh jednotlivých hlasování. „Paradoxně on-line přenosy z jednání zastupitelstva obce jsou dle současné právní úpravy a názoru ÚOOÚ v pořádku,“ uvedla tajemnice magistrátu Helena Eidová.

Kromě Zlína pořizují on-line záznamy ze zasedání zastupitelstev i Brno, České Budějovice, Ústí nad Labem a Liberec. Pořízené záznamy tato města nearchivují na svých webových stránkách.