Domů Dění v regionech Nápady na faj...

Nápady na fajnOVe projekty v Ostravě mělo 18 tisíc lidí

0

Do přípravy nového strategického plánu rozvoje Ostravy se vlastním podnětem nebo představou zapojilo od počátku roku již téměř 18 tisíc lidí. Nyní proces strategického plánování vstoupil do další fáze, v rámci které může veřejnost přispět také nápadem na konkrétní projekt.

Přes online formulář, který jsme představili v září, se nám zatím sešlo 70 nápadů od občanů a dalších 25 od odborníků, městských obvodů a organizací města. Desítky projektů k realizaci připravuje samotný ostravský magistrát. U každého návrhu budeme posuzovat jeho soulad se strategickými cíli města, potřebnost a proveditelnost, včetně možností financování. Pokud formulář s návrhem na nový projekt zájemci vyplní do konce listopadu a vyhoví kritériím, může být zařazen přímo do akčního plánu vznikající strategie. Projekty ale budeme sbírat dál, strategický plán je na období let 2017-2023 a jejich seznam budeme průběžně aktualizovat,” řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Formulář na nové projekty je dostupný na www.fajnova.cz/fajnovy-projekt, obsahuje také podrobnosti o zaměření projektů.

Skateboard, parkour, workout a další

Občané dosud navrhli například vybudování městské farmy pro vzdělávání dětí v oblasti udržitelného zemědělství a ekologie, provozování dětského vláčku v Komenského sadech, výstavbu víceúčelové sportovní haly pro horská kola, skateboard, parkour, workout a další sportovní aktivity v opuštěné budově po některém ze supermarketů, nebo projekt s výstižným názvem “Do křoví už nemusíš”, ve kterém autor navrhuje zřídit veřejné toalety v centru města. Řadu projektů, které by si občané přáli v Ostravě realizovat, navrhují v rámci tvorby strategického plánu také odborníci anebo patří mezi ty, které již připravuje samotné vedení města. Jedná se například o zklidnění dopravy na ulici Opavské v Porubě a její “zpřístupnění” pro chodce a cyklisty, projekt na veřejné sdílení kol ve městě (tzv. bikesharing) nebo rekonstrukce Domu kultury města Ostravy včetně přístavby koncertní haly.

Pocitová mapa

Online formuláři pro sběr konkrétních projektových záměrů předcházela možnost vyplnit tzv. pocitovou mapu Ostravy, nejprve ve fyzické a později i v elektronické podobě. Jen samotnou internetovou verzi  od června do srpna letošního roku vyplnilo přes 1 200 lidí. Do mapy více než 15 tisíci barevnými body zaznačili, kde se v Ostravě cítí fajnově a naopak, kde by se město mělo rozvíjet a také kam by vzali návštěvníky odjinud.

Výsledky vyplňování pocitové mapy jsou přístupné na www.fajnova.cz/pocitova-mapa.

Nejvíce modrých bodů (místo, kde se cítím fajnově) lidé zaznačili v centru města, na Hlavní třídě v Porubě, v Dolní oblasti Vítkovice a také podél nábřeží Ostravice, v Komenského sadech, v ZOO, porubském lesoparku, na haldě Ema, na Landeku nebo v Bělském lese a jeho okolí.

Kam na návštěvu Ostravy?

Shluky žlutých bodů (místo, které doporučím návštěvníkům) jsou nejčastěji tam, kde jsou největší atraktivity města – Dolní oblast Vítkovice, Zoo, halda Ema, Landek Park nebo porubské koupaliště a Hlavní třída. Lidé by také rádi vzali návštěvu do historického centra a jeho blízkého okolí – Komenského sadů, na Slezskoostravský hrad nebo na stadión Bazaly.

Oranžové body (místo, kde by se město mělo rozvíjet) se hromadně vyskytují především v historickém centru města. Obyvatelé Ostravy by si také přáli, aby se rozvíjelo i širší centrum města a jeho propojení dále směrem na Přívoz, Dolní oblast Vítkovic a podél ulice 28. října přes Mariánské Hory až po křižovatku u Vodárny.

Problémové oblasti

Červené body označují místa, kde se lidé necítí dobře. Takováto místa se koncentrují například v Přívoze, Vítkovicích, v Mariánských horách, v Hrušově, v Sadě Milady Horákové nebo na Stodolní ulici.

“Těší mě zájem lidí sdělit nám své pocity o městě. Je povzbudivým zjištěním, že výstupy pocitové mapy od občanů se prakticky shodují s tím, jak na tyto věci nahlížíme ve vedení města. Tato aktivita přitom nebyla samoúčelná. Jejich výsledků bude využito při realizaci konkrétních investic, městských zásahů a dalších opatření včetně stanovení jejich priorit”, doplnil primátor.

Podrobnosti a aktuality o přípravě strategického plánu Ostravy na léta 2017-2023 jsou na  www.fajnova.cz.