Domů Dění v regionech Německý řád c...

Německý řád chce majetky na severu Moravy. Moravskoslezský kraj jeho požadavky odmítl

0
Zámek v Bruntále

Nemovitosti, které tvoří areál zámku Bruntál a hradu Sovinec, a další pozemky a stavby v Bruntále, Opavě a Vrbně pod Pradědem si nárokuje Německý řád. Moravskoslezský kraj podle jeho zástupců nemá na nemovitosti, které označuje za historický církevní majetek, právo. Vedení kraje to ale odmítá.

Německý řád, který se považuje za nástupce historického církevního vlastníka, přes své právníky zpochybnil platnost převodu nemovitostí z České republiky na kraje po roce 2001 a domáhá se jich podle restitučního zákona.

„I když kardinál Dominik Duka před půldruhým rokem při podpisu smlouvy stvrzující zákon o majetkovém narovnání státu s církvemi slíbil, že veškeré nároky církve jsou tímto vypořádány, a souhlasil s tím, že za někdejší majetek církvi, který přešel na kraje a obce, bude vyplacena miliardová náhrada, dožadují se nyní církevní organizace dalšího majetku,“ uvedl první náměstek moravskoslezského hejtmana Josef Babka.

Církevní právníci podle něj tvrdí, že stát při převodu části bývalého církevního majetku na kraje po roce 2001 porušil blokační paragraf zákona o půdě z roku 1991. To zjednodušeně znamená, že stát tento majetek na kraje a obce převést nemohl. S tím ale Babka nesouhlasí a dodává, že tyto argumenty a žádosti vedení kraje odmítá.

Byl převod nemovitostí oprávněný?

„Moravskoslezský kraj se považuje za oprávněného vlastníka předmětných nemovitostí a nemá důvod pochybovat o legitimnosti svého vlastnictví,“ vysvětlil s tím, že kraj ubezpečilio tom, že převod daných nemovitostí byl oprávněný, i zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových .

„Jde tedy o nevydávané nemovitosti, za které je v souladu se zákonem registrovaným církvím a náboženským společnostem vyplácena finanční náhrada. Jinými slovy: Žádaný majetek ze zákona patří Moravskoslezskému kraji. Nebudeme o něm s Německým řádem dále jednat,“ řekl Babka a doplnil, že kraj nevyhoví řádu ani v žádosti o zastavení projektu, který má zpřístupnit barokní opevnění a podzemní chodby na hradu Sovinci. „Kraj nemá žádný důvod vyhovět této žádosti, protože investuje do svého majetku,“ upřesnil náměstek hejtmana.

Celkem požaduje v Česku Německý řád, respektive Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě a Československá provincie Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, vydání pozemků o celkové výměře přes třináct a půl tisíce hektarůa řadu nemovitostí. Majetek, pokud by byl vydán, má podle Řádu sloužit jeho dalšímu rozvoji, a to hlavně v oblasti vzdělávání, sociální činnosti a duchovní správy.