Domů Dění v regionech Nová analýza ...

Nová analýza pomůže definovat perspektivní odvětví a firmy ve zlínském regionu

0

Vymezit klíčová odvětví a firmy s největším rozvojovým potenciálem v regionu pomůže analýza, kterou si nechá zpracovat Zlínský kraj. Analýza odkryje úroveň odměňování a vztah mezi produktivitou práce a výší mezd v jednotlivých odvětvích regionu a umožní i srovnání s celorepublikovými hodnotami.

Analýza by měla na základě dat konkrétních firem z let 2010–2016 vymezit perspektivní odvětví, v nichž dochází k většímu růstu produktivity práce než mezd a kde je tím pádem největší potenciál pro budoucí rozvoj.

„Do těchto odvětví s největším rozvojovým efektem, která mohou pomoci udržet či přilákat talentované lidi do našeho kraje, pak bude žádoucí koncentrovat veřejné prostředky na podporu rozvoje podnikání a inovací,“ vysvětlil náměstek hejtmana Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje kraje.

Výstupy analýzy zároveň mohou poukázat na nejohroženější odvětví, u nichž se v blízké budoucnosti v souvislosti s tlakem na vyšší mzdy mohou objevit velké problémy s konkurenceschopností, pokud zde nebudou realizovány inovace přinášející vyšší produktivitu práce.