Domů Dění v regionech Nový zákon um...

Nový zákon umožní úředníky vzdělat kvalitně a za dobrou cenu

Na plánovaném semináři vystoupíte s příspěvkem „Systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků z pohledu nové zákonné úpravy“. Mohl byste nám tedy novou úpravu krátce přiblížit?

Připravovaný nový zákon o úřednících by měl spojit platný, ale doposud neúčinný zákon o úřednících ve státní správě se zákonem o úřednících územních samosprávných celků. Ten je účinný od 1. ledna 2003, a v praxi se osvědčil. Dva hlavní pilíře toho to zákona spočívají zejména v tom, že se vybuduje nový prostupný systém vzdělávání úředníků a vybuduje nový systém výběrových řízení. Také uvolní doposud dosti striktně nastavené povinnosti vzdělávání, kdy zákon určuje, že každý úředník musí absolvovat průběžně 18 dní školení v průběhu 3 let.

Kde zde spatřujete největší úskalí v systému vzdělávání?

V současné době to jsou hodně sešroubované rozpočty, kdy hledáme nejrůznější cesty, jak ušetřit na vzdělávání. Někdy se daří, aby vzdělávací agentura realizovala školení na našem úřadě, v Děčíně. Vyjde to nakonec levněji, než je tomu například v Praze. Problematika cen za vzdělávání je jednou z nejsložitějších, vezmu-li v potaz zejména kvalitu lektora. Vzdělávací instituce neustále navyšují ceny, dnes není výjimkou zaplatit za šestihodinové školení v Praze i 2 800 korun. Přitom nedávno se mně podařilo zorganizovat školení v Děčíně se stejným lektorem za tisíc korun.

Nedávno jste dokončil speciální studijní program MPA – orientovaný na management ve veřejném sektoru. Jaká byla Vaše motivace vrátit se zpět do školních lavic?

Ve své profesní kariéře jsem již vykonával ledacos. Celý život jsem se něčemu novému učil. Nabídka vrátit se po letech do posluchárny mně oslovila zejména tím, že jsem spatřil šanci se jednak něco nového dozvědět a jednak si dokázat, že ještě nepatřím do starého železa, ačkoli jsem ročník 1951.

Jaká je šíře využití takovéhoto typu vzdělání?

Studijní program MPA na CEVRO Institutu, vysoké škole, je pojat velice široce. Z nabídky, kterou jsem byl osloven, jsem vyčetl, že se škola snaží co nejvíce jej přiblížit potřebám územní samosprávy a o této skutečnosti jsem se přesvědčil hned na prvních dvou přednáškách. Musím přiznat, že pohledem člověka s dosti velkými a bohatými praktickými zkušenostmi se mně dařilo přijímat výklad řady teoretických předmětů, o čemž jsem měl před nástupem ke studiu nejvíce pochybností. Systém studia je v dnešní době poněkud odlišný, než za doby, kdy jsem studoval já. Navíc mé původní vzdělání je čistě technického směru a tak jsem musel velice pilně shánět na internetu a v jiné literatuře podklady, abych zvládl z každého předmětu zpracovat seminární práci v rozsahu nejméně dvaceti stran.

CEVRO Institut je škola soukromá, mají veřejné instituce možnosti svým zaměstnancům studium zaplatit?

Jak jsem při konzultacích zjistil, asi polovina studentů si studium uhradila z vlastních prostředků, asi polovině studium uhradil úřad. Město Děčín platbu rozložilo do období dvou let. Oproti tomu jsem se nepřihlašoval na jiná školení, a tudíž jsme se pohybovali ve schváleném rozpočtu.

Jste také předsedou Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky, můžete nám činnost tohoto sdružení představit?

Loni jsme si připomněli již 15 let trvání Sdružení. Jedná se o občanské sdružení, jehož členy se stávají tajemníci městských, magistrátních, obecních úřadů a úřadů městysů na základě dobrovolnosti. V rámci České republiky je ve funkci cca 600 tajemníků, z toho zhruba polovina jsou členy našeho Sdružení. V posledních letech se podařilo postupně aktivizovat členskou základnu v jednotlivých krajích a nastolit poměrně propracovaný systém jejich odborného vzdělávání a vzájemné výměny zkušeností. Komunikace mezi členy sdružení může přinést podněty pro jejich další profesní rozvoj a v konečné fázi mimo jiné také zvýšení prestiže celé veřejné správy.