Domů Dění v regionech O devětačtyři...

O devětačtyřicet „startovacích bytů“ projevilo zájem 815 mladých lidí

0
ceny nových bytů

Zhruba šestnáctkrát více žádostí o „startovací byty“ eviduje po uzávěrce příjmu žádostí královéhradecký magistrát. Město nabízelo začátkem listopadu k pronájmu mladým lidem na dobu maximálně tří let bez možnosti prodloužení celkem devětačtyřicet malometrážních volných bytových jednotek. K dnešnímu dni se uvolnilo dalších deset bytů, v součtu jich bude v tomto režimu uvolněno minimálně devětapadesát. O tom, kdo se stane budoucím nájemcem městského startovacího bytu, rozhodne los, přičemž losování, které bude veřejně přístupné, se uskuteční 16. prosince od devíti hodin ve velkém sále Adalbertina.

 Magistrát města Hradec Králové přijal do konce listopadu 815 žádostí, které po prvním kontrole vyhověly podmínkám výběrového řízení. O třináct bytů 1+kk, které město mladým počátkem listopadu nabízelo, projevilo zájem 118 žadatelů, o šestatřicet bytů 2+kk se zajímalo 697 mladých lidí. Do losování budou nově zařazeny i bytové jednotky, které se uvolnily v období po zveřejnění výběrového řízení do doby losování. K dnešnímu dni aktuálně město tedy disponuje devětapadesáti byty v režimu startovacího bydlení, konkrétně patnáct bytů 1+kk a 44 bytů 2+kk. Není však vyloučeno, že se do losování uvolní ještě další bytové jednotky.

Bydlení pod podmínkou

Vylosované uchazeče pak ještě úřad prověří z hlediska bezdlužnosti a dalších podmínek. V případě, že podmínkám zájemce nevyhoví, úřad takového uchazeče o startovací bydlení z evidence vyřadí. Na jeho místo pak nastupuje první z náhradníků, které nad rámec vybere los. Náhradníky chce město obsadit i několik dalších bytů v řádu jednotek, které se mají v průběhu několika dalších měsíců uvolnit. Kvůli velkému počtu žádostí o byty 2+kk se toto losování uskuteční jako dvoukolové. Byty si budou moci úspěšní žadatelé prohlédnout a v lednu uzavřít smlouvy. Byty se nacházejí v ulicích Ve Stromovce a Svatojánská. Zvýhodněné nájemné činí 45,30 Kč/m2/měsíc. Startovací byt je poskytnut na dobu určitou, která je vymezena třemi roky bez možnosti prodloužení.

„Zájem mladých lidí o malometrážní byty je obrovský, přestože jsou podmínky poměrně přísné a byt musejí nejpozději do tří let opustit. Poptávka po startovacím bydlení v Hradci Králové dokazuje, že lidé tu bydlet chtějí, mají zájem tu založit rodinu a budovat svou pracovní kariéru,“ říká Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast majetku města.