Domů Dění v regionech O dotaci na n...

O dotaci na nový kotel si za první hodinu požádalo dvanáct lidí

0

Na Moravskoslezsku opět odstartovaly kotlíkové dotace. A lidé o ně mají zájem. Za první hodinu si podalo žádost o ekologický kotel v podatelně krajského úřadu dvanáct zájemců. Z dotací na něj dostanou až polovinu peněz.

Mezi nimi byl i Marian Szczotka. „O výzvě jsem se nedávno dozvěděl a rozhodli jsme se, že to zkusíme. Chtěli bychom kotel, ve kterém bychom topili peletkami. Ušetřilo by nám to spoustu práce a také bychom pomohli životnímu prostředí,“ řekl zájemce o nový kotel.

Na kotlíkových dotacích spolupracuje Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí. Jeho cílem je zlepšit kvalitu ovzduší v kraji. O příspěvek na výměnu kotlů přitom měli lidé takový zájem, že ministerstvo připravilo další rozšířenou fázi tohoto programu, do které se mohou přihlásit všechny české kraje.

Jako první se k tomuto programu připojil Moravskoslezský kraj vyhlášením výzvy, díky které si mohou o dotace na nové kotle žádat lidé ode dneška. Kraj i ministerstvo pro žadatele připravilo dohromady šedesát milionů. Polovinu přitom poskytne kraj a druhou uvolní ministerstvo.

„Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí, jak prokázaly výsledky předchozích výzev,“ řekl náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík.

Dotační program je zaměřený především na obyvatele, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva a směřuje je k tomu, aby zvážili změnu systému vytápění svých domů a s využitím dotace snížili své náklady na pořízení nového vytápění.

„V průběhu příštích několika let tak budou muset stejně učinit, protože jejich kotel už nebude emisně vyhovovat nové legislativě na úseku ochrany ovzduší. Tento program jim dává šanci učinit tak včas a s výrazně nižšími náklady, dodal náměstek hejtmana Havlík.

Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do tří měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili kompletní doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.