Domů Dění v regionech Obce se loni ...

Obce se loni rekordně zadlužily. Každý obyvatel teď dluží 5845 korun.

Historicky nejvyšší schodek

Po dvou letech přebytků vykázaly obecní rozpočty v roce 2009 schodek 14 miliard korun, což představuje 7 procent výdajů a zároveň se jedná o nejvyšší schodek od roku 1990. Počet obcí, jejichž rozpočet skončil v roce 2009 přebytkem, představuje 49 procent, naopak 51 procent obcí skončilo se schodkem. V porovnání s rokem 2008 jde o zhoršení situace, jelikož tehdy mělo 72 procent obcí přebytek či vyrovnaný rozpočet a pouze 28 procent jich vykázalo schodek.

Pokles příjmů částečně dohnaly dotace

Na dosaženém schodku se projevil propad celkových příjmů obcí, které v meziročním srovnání poklesly o 5,8 miliardy korun, což je 2,8 procenta. Největší propad příjmů oproti roku 2008 s vykázala statutární města (-6,5 procenta), nejnižší naopak venkovské obce (-0,5 procenta).

„Pokud jde o jednotlivé kategorie příjmů obcí, největší meziroční propad postihl příjmy daňové, které vloni klesly o 11 procent. Tento výpadek ale pomohly kompenzovat dotace, které se meziročně zvýšily o více než 12,4 procenta. Nejrychlejší růst dotací jsme zaznamenali u venkovských obcí, v případě statutárních měst však došlo k meziročnímu poklesu,“ řekl Pavel Finger, člen představenstva společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zvýšené výdaje směřovaly především do investic

Navzdory poklesu příjmů vzrostly výdaje obcí o 9 procent, u venkovských obcí to bylo dokonce 12 procent. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se meziročně zvýšil, a to z 28 procent v roce 2008 na 31 procent v roce 2009.

„Rostoucí podíl kapitálových výdajů vnímáme pozitivně. Ukazuje to, že se obce chovaly hospodárně a ačkoliv zvyšovaly výdaje, směřovaly je do investic, nikoliv do spotřeby. Tento krok mohl podpořit podnikatele v regionech a pomoci při udržení pracovních míst v době krize,“ řekl Jan Cikler, projektový manažer společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Dluh obcí se prohloubil

Dluh obcí se zvýšil o 14 procent, nejrychleji vzrostl u venkovských obcí o 21 procent. V průměru zatížily obce každého svého obyvatele dluhem 5 845 korun.

„Čtrnáctiprocentní růst dluhu obcí v roce 2009 je stále nižší než nárůst vysokého zadlužení státu, který vloni činil 18 procent,“ uvedl Pavel Finger.

Rating obcí se zhoršil

Z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která hodnotí ekonomickou situaci obcí vlastním ratingem, vyplývá, že průměrný iRating obcí se v roce 2009 zhoršil. Počet obcí s nejhorším stupněm ratingu se zvýšil o 91 a z celkového počtu 6 238 obcí tak podle studie skončilo 449 obcí s ratingem C-, který znamená pravděpodobné finanční problémy v budoucnu.

Situace v krajích

Zadluženost obcí se lišila v jednotlivých regionech. Obecní dluh v přepočtu na hlavu byl tradičně nejvyšší u obcí V Jihomoravském kraji, kde v loňském roce dosáhl 9635 korun. Mezi další dva nejvíce zadlužené kraje patří Liberecký kraj s průměrným dluhem 8167 korun na obyvatele a Moravskoslezský kraj, jehož dluh na hlavu byl 6633 korun. Nejmenší obecní dluh byl s částkou 3415 korun v Ústeckém kraji.

O analýze

Všechny údaje vychází z následující struktury obcí:

Soubor 6 238 obcí tvoří 5 449 venkovských obcí (87 procent z celku), 766 měst (12 procent) a 23 statutárních měst (0,4 procenta). Na celkovém počtu obyvatel (bez Prahy) se venkovské obce podílely 31 procent, města (45 procent) a statutární města (24 procent).