Domů Dění v regionech Obnově silnic...

Obnově silnic v Královehradeckém kraji pomůže rekordní téměř jedna miliarda korun

0

Rekordní jednu miliardu korun bude letos investovat Královéhradecký kraj do oprav silnic II. a III. třídy. V porovnání s loňským rokem se tak jedná téměř o dvojnásobnou částku. Na opravy bude kraj čerpat hned několik zdrojů financí, ať už dotace z Evropské unie, státní dotace, hodlá ale investovat peníze z vlastního rozpočtu nebo z rozpočtu Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Za 982 milionů korun opravíme téměř 136 kilometrů našich krajských silnic a osm mostů, což je dohromady přes 60 projektů. Letos budeme investovat do oprav krajských komunikací historicky nejvyšší částku a v obdobném trendu chceme pokračovat i do budoucna. V období od letošního roku do roku 2020 plánujeme do obnovy krajské silniční sítě investovat až čtyři miliardy korun, což je dvojnásobná částka, než bylo proinvestováno v letech 2013 – 2016,“ popsal náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček.

Pro financování oprav komunikací využije kraj hned několik zdrojů. Nejvýznamnějším je Integrovaný regionální operační program financovaný Evropskou unií, odkud bude kraj čerpat celkem 393,5 milionu korun. Druhým nejvýznamnějším zdrojem budou finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Z něj bude kraj čerpat na opravy a rekonstrukce pomocí nových technologií dohromady téměř 225 milionů korun. Dalším programem podpořeným z fondů EU, který bude kraj pro financování oprav silnic využívat, je program česko-polské spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Ten poskytne pro opravy krajských komunikací v příhraničí pro letošní rok celkem 108 milionů korun.

Z vlastních zdrojů investuje Královéhradecký kraj letos 110 milionů korun. Na souvislou obnovu krytu vozovek pak půjde ze zdrojů Správy a údržby silni Královéhradeckého kraje téměř 47 milionů korun.

V letošním roce také odstartoval poslední silniční projekt průmyslové zóny Vrchlabí (oprava ulice Dělnické), a naopak začne první silniční projekt v rámci průmyslové zóny Kvasiny (III/30821 Spy – Nové Město n. Metují), kdy v obou případech kraj čerpá dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v celkové výši 100 milionů korun.

Šest nejnákladnějších staveb v roce 2017:

 1. Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

139,70 mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017+2018+2019

            III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa

            III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

            III/3111 Rokytnice – Orlické Záhoří

 1. Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor

74,84 mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017+2018

            III/303 15 Bezděkov nad Metují -Machov-Nízká Srbská- Machovská Lhota-hranice ČR/PL

            III/303 17  od silnice III/303 16-Vysoká Srbská – Nízká Srbská

 1. III/28010 Staňkova Lhota – Rakov – Sedliště

69,44 Kč mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017+2018

 1. II/286 Jičín – Železnice – hranice okresu, bylo zahájeno v r. 2016 a v roce 2017 zbývá k dokončení 59,13 mil. Kč s DPH

 1. II/320 Voděrady – Lično

58,35 mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017+2018

 1. II/300 Prkenný Důl – Žacléř – Královec

58,32 mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017+2018

Pětice nejvýznamnějších dopravních staveb:

 1. II/303 Pěkov – průtah, 52,61 mil. Kč s DPH po vysoutěžení, realizace 2017 

Největší stavba, objem pouze pro r. 2017, havarijní stav vozovky. Nachází se v průtahu obcí, nutno zajistit přístup k nemovitostem, nutno realizovat po etapách a koordinovat se stavbou vodovodu.

 1. III/2861 Valdice – Studeňany – Dřevěnice, 36,05 mil. Kč s DPH, předpokládaná cena před podáním nabídek

Silnice v havarijním stavu, využívaná jako objízdná při stavbě II/286 Jičín – Železnice, proto bude následně opravena.

 1. II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov SO102, 25,88 Kč mil. Kč s DPH po vysoutěžení

Silnice II. třídy v havarijním stavu, návaznost na předchozí realizaci úseku Hronov – Zbečník.

 1. II/298 Ledce – Opočno I. etapa, 58,19 mil. Kč s DPH, předpokládaná cena před podáním nabídek

Silnice II. třídy v havarijním stavu, hojně využívaná silnice, frekventovaný přístup do Orlických hor.

 1. III/27935 Sobotka – Podkost

Dokončení stavby z r. 2017, přístup ke kulturní památce, realizace mimo turistickou sezonu.