Domů Dění v regionech Obyvatelé Zlí...

Obyvatelé Zlína se seznámili s Generelem dopravy

0

Jaké dopravní řešení by nejlépe zklidnilo centrum Zlína? Pomůže Prštenská příčka, obchvat města či snad tunel pod třídou Tomáše Bati? Jak motivovat lidi více využívat MHD či kolo? Na tyto a další otázky se pokouší odpovědět nový dopravní Generel či chcete-li dopravní koncepce, kterou pracovníci radnice ve středu představili veřejnosti.

Generel dopravy pro město Zlín je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy; identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. Do auly Univerzity Tomáše Bati se s generelem dopravy dorazila seznámit zhruba stovka obyvatel Zlína.

Desítky menších úprav

„Je potřeba říct, že neexistuje jedna dopravní stavba, které by vyřešila dopravní problémy města. Cesta vede skrze desítky menších úprav a opatření,“ uvedl Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, který generel veřejnosti představil. Až do konce listopadu může také veřejnost a dotčené instituce vznášet ke Generelu dopravy své připomínky a náměty. Ty je možné zasílat na e-mail: karelriha@zlin.eu nebo michalkoci@zlin.eu. Více o tom co napověděl dopravní výzkum a z čeho tedy vychází dopravní generel, se dočtete v prosincovém čísle Magazínu Zlín.

Generel dopravy pro město Zlín (GD) je rozdělen na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části byla uskutečněna celá řada dopravních průzkumů a dotazníkové šetření, které měly za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byl sestaven multimodální dopravní model města Zlína. Ten v sobě zahrnuje všechny běžně užívané druhy městské dopravy, tzn. individuální automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, pěší dopravu, cyklistickou dopravu a jejich vzájemné působení. Dopravní model vytvořený v rámci analytické části GD se tak stal základem pro ověření všech opatření navrhovaných v rámci navazující návrhové části GD.