Domů Dění v regionech Téma: Hyperlo...

Téma: Hyperloop. Do Brna přijel projekt představit i ředitel kalifornské společnosti

0

Ve středu 18. ledna se na brněnské hvězdárně uskutečnila odborná konference o vizionářském způsobu dopravy Hyperloop. Na ní došlo také k podpisu dokumentu o navázání spolupráce mezi městem Brnem a společností Hyperloop Transportation Technologies.

Cílem konference TÉMA: HYPERLOOP bylo zejména seznámit laickou i odbornou veřejnost s touto revoluční technologií a společně diskutovat o potenciálu jejího využití nejen ve středoevropském prostoru. Důležitým bodem konference bylo představení možností spolupráce na vývoji této převratné technologie se zapojením místních komunit. Setkání se zúčastnili akademici, podnikatelé, dopravní experti, sociologové, architekti, ekonomové, geografové a politici.

„V současnosti můžeme vyvíjet veřejnou dopravu novým způsobem. Můžeme tak vytvořit ekosystém, na kterém může stavět a využívat ho úplně každý. Důležitým aspektem je pro nás i zážitek a pohodlí cestujícího,“ uvedl na konferenci ředitel společnosti Hyperloop Transportation Technologies Dirk Ahlborn.

Zástupce ministerstva i host z Bratislavy

V rámci panelové diskuse, které se zúčastnili náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city Jaroslav Kacer, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje v oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu Jan Vitula, náměstkyně primátora hl. města SR Bratislavy Ľudmila Farkašovská, zástupce Ministerstva dopravy ČR Martin Pichl a dopravní geograf z Masarykovy univerzity Daniel Seidenglanz, proběhla debata o tom, jak město Brno i Jihomoravský kraj může spolupráci se společností Hyperloop Transportation Technologies konkrétně realizovat, jaký dopad by využití této technologie mohlo mít na kvalitu života obyvatel i o přístupu Ministerstva dopravy ČR k těmto vizionářským způsobům dopravy. Zástupkyně z Bratislavy přítomné seznámila se zkušeností ze Slovenska, kde byla spolupráce se společností Hyperloop Transportation Technologies úspěšně nastartována.

Na závěr konference primátor města Brna Petr Vokřál a generální ředitel společnosti Hyperloop Transportation Technologies stvrdili podpisem dokumentu společnou vůli navázat hlubší spolupráci.

„Prioritou v rámci spolupráce se společností Hyperloop Transportation Technologies bude aktivně zapojit zdejší výzkumnou a vývojovou komunitu. Cílem je propojení místních brněnských firem, startupů, univerzit či vědeckých center, které mohou pro tuto technologii dále vytvářet nová chytrá řešení. I v případě, že by se projekt vyvinul jinak, město Brno by mohlo uplatnit nové technologie v jiných oblastech,“ sdělil náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.